Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019. (X.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2019. 10. 19

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A Képviselő-testület az önkormányzati képviselő részére havi 26.000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.


2. §


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. október 14. napjától alkalmazni kell.


(2) Hatályát veszti Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi képviselők tiszteletdíjáról szóló 12/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete.

  


          Zolnai Attila                                                                                       dr. Balás Endre

          polgármester                                                                                               jegyző


Kihirdetve: Egyházashetye, 2019. október 18.                                                                                                                      dr. Balás Endre

                                                                                                                              jegyző