Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a község területén történő avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 8/2014. (VIII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

Egyházashetye Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:


1. §


Hatályát veszti Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a község területén történő avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 8/2014. (VIII.14.) önkormányzati rendelete.


2. §


A rendelet 2021. január 1-én lép hatályba.            Zolnai Attila                                                                           dr. Balás Endre

 polgármester                                                                                   jegyzőKihirdetve: Egyházashetye, 2020. november 25.


dr. Balás Endre

      jegyző