Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 11/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

Egyházashetye Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében valamint 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


A helyi adókról szóló 11/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 „A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 1,4%-a.”


2. §


A rendelet 2021. január 1-én lép hatályba.             Zolnai Attila                                                                           dr. Balás Endre

 polgármester                                                                                   jegyzőKihirdetve: Egyházashetye, 2020. december 17.


  dr. Balás Endre

          jegyző