Egyházashetye Község Képviselő testületének 1/2021.(I.10.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Hatályos: 2021. 01. 11

Egyházashetye Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltakra figyelemmel a következőket rendeli el:


1. §


Avar és kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával hétfői, és szombati napokon 7:00 - 17:00 óra közötti időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános égetési tilalom idején. Az égetés maximum 2 órán át tarthat, tartós füstölés nem megengedett.


2. §


(1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnésének napján


                         Zolnai Attila                                                    dr. Balás Endre

           polgármester                                                          jegyző


Kihirdetve: Egyházashetye, január 10.


   dr. Balás Endre

          jegyző