Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelete

a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 17- 2021. 12. 09

Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.07.17.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 45. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. és 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2021. július 16-án lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2021. december 10. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.