Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII.15.) önkormányzati rendelete

a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 07. 16- 2021. 12. 09

Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2021. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 45. § (1) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. és 8a. pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A térítési díj hozzájárulás a házi segítségnyújtás és az étkeztetés személyi térítési díjának viseléséhez annak az ellátottnak a részére állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem

  • a) a házi segítségnyújtás esetében nem haladja meg a 142.500,- Ft-ot,
  • b) az étkeztetés esetében nem haladja meg az 57.000,- Ft-ot.”

2. § Ez a rendelet 2021. július 16-án lép hatályba.