Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 03- 2021. 10. 05

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 92 242 592 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

 • a) bevételeit:
  • aa) 51 645 353 Ft költségvetési bevétellel
  • ab) 40 597 239 Ft finanszírozási bevétellel
 • b) kiadásait:
  • ba) 91 198 730 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
  • bb) 15 940 094 Ft személyi juttatással
  • bc) 2 441 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval
  • bd) 18 016 528 Ft dologi kiadással
  • be) 4 268 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
  • bf) 31 110 178 Ft egyéb működési célú kiadásokkal
  • bg) 16 392 204 Ft beruházási kiadásokkal
  • bh) 1 486 000 Ft felújítási kiadással
  • bi) 1 544 726 Ft egyéb felhalmozási célú támogatásokkal államháztartáson kívülre
  • bj) 1 043 862 Ft finanszírozási kiadással

  állapítja meg.

(2) A 2020. évi költségvetési maradvány összege 40 597 239 Ft, az Önkormányzat 2021. évre 29 654 808 Ft tartalékot tervez.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.


Zolnai Attila
polgármester


dr. Balás Endre
jegyző

1. melléklet

2. melléklet

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 455 161

-

-

14 455 161

14 467 634

-

-

14 467 634

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

-

-

0

0

-

-

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 371 400

-

-

9 371 400

9 566 410

-

-

9 566 410

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

-

-

2 270 000

2 270 000

-

-

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

-

-

0

416 557

-

-

416 557

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

-

-

0

6 840

-

-

6 840

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

26 096 561

-

-

26 096 561

26 727 441

-

-

26 727 441

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

-

-

0

0

-

-

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

-

-

0

0

-

-

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

-

-

0

0

-

-

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

17 275 000

-

-

17 275 000

17 275 000

-

-

17 275 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

43 371 561

-

-

43 371 561

44 002 441

-

-

44 002 441

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

-

-

0

2 995

-

-

2 995

Társaságok jövedelemadói

B312

0

-

-

0

0

-

-

0

Jövedelemadók

B31

0

-

-

0

2 995

-

-

2 995

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

-

-

0

0

-

-

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

-

-

0

0

-

-

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

-

-

0

0

-

-

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

-

-

1 800 000

1 973 614

-

-

1 973 614

Fogyasztási adók

B352

0

-

-

0

0

-

-

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

-

-

0

0

-

-

0

Gépjárműadók

B354

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

-

-

0

0

-

-

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 800 000

-

-

1 800 000

1 973 614

-

-

1 973 614

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

-

-

0

492 729

-

-

492 729

Közhatalmi bevételek

B3

1 800 000

-

-

1 800 000

2 469 338

-

-

2 469 338

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

-

-

0

0

-

-

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

-

-

0

323 491

-

-

323 491

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

526 560

-

-

526 560

526 560

-

-

526 560

Tulajdonosi bevételek

B404

236 000

-

-

236 000

290 000

-

-

290 000

Ellátási díjak

B405

0

-

-

0

0

-

-

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

-

-

0

0

-

-

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

-

-

0

0

-

-

0

Kamatbevételek

B408

0

-

-

0

15

-

-

15

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb működési bevételek

B411

1 174 286

-

-

1 174 286

1 186 288

-

-

1 186 288

Működési bevételek

B4

1 936 846

-

-

1 936 846

2 326 354

-

-

2 326 354

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

-

-

0

0

-

-

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 510 044

-

-

1 510 044

1 510 044

-

-

1 510 044

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 510 044

-

-

1 510 044

1 510 044

-

-

1 510 044

Működési költségvetés előirányzat csoport

48 618 451

-

-

48 618 451

50 308 177

-

-

50 308 177

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

-

-

0

0

-

-

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

-

-

0

0

-

-

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

-

-

0

0

-

-

0

Részesedések értékesítése

B54

0

-

-

0

0

-

-

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

-

-

0

330 000

-

-

330 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

1 007 176

-

-

1 007 176

1 007 176

-

-

1 007 176

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 007 176

-

-

1 007 176

1 337 176

-

-

1 337 176

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

1 007 176

-

-

1 007 176

1 337 176

-

-

1 337 176

Költségvetési bevételek

B1-B7

49 625 627

-

-

49 625 627

51 645 353

-

-

51 645 353

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-22 144 546

-

-

-22 144 546

-21 467 623

-

-

-21 467 623

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-17 408 831

-

-

-17 408 831

-18 085 754

-

-

-18 085 754

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

-

-

0

0

-

-

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

-

-

0

0

-

-

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

-

-

0

0

-

-

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

-

-

0

0

-

-

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

-

-

0

0

-

-

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

-

-

0

0

-

-

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

-

-

0

0

-

-

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

-

-

0

0

-

-

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

-

-

0

0

-

-

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

0

-

-

0

0

-

-

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

-

-

0

0

-

-

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

-

-

0

0

-

-

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

-

-

0

0

-

-

0

Maradvány igénybevétele

B813

40 597 239

-

-

40 597 239

40 597 239

-

-

40 597 239

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

-

-

0

0

-

-

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

-

-

0

0

-

-

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

-

-

0

0

-

-

0

Betétek megszüntetése

B817

0

-

-

0

0

-

-

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

-

-

0

0

-

-

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

40 597 239

-

-

40 597 239

40 597 239

-

-

40 597 239

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

-

-

0

0

-

-

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

-

-

0

0

-

-

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

-

-

0

0

-

-

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

-

-

0

0

-

-

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

-

-

0

0

-

-

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

-

-

0

0

-

-

0

Finanszírozási bevételek

B8

40 597 239

-

-

40 597 239

40 597 239

-

-

40 597 239

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

90 222 866

-

-

90 222 866

92 242 592

-

-

92 242 592”

2. melléklet

3. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

építményadó

B34

0

0

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

0

0

magánszemélyek kommunális adója

B34

0

0

telekadó

B34

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

1 973 614

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

1 800 000

1 973 614

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

0

0

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

0

0

ebből: talajterhelési díj

B355

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

1 800 000

1 973 614

eljárási illetékek

B36

0

0

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

0

0

felügyeleti díjak

B36

0

0

ebrendészeti hozzájárulás

B36

0

0

környezetvédelmi bírság

B36

0

0

természetvédelmi bírság

B36

0

0

műemlékvédelmi bírság

B36

0

0

építésügyi bírság

B36

0

0

talajterhelési díj

B36

0

0

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

0

0

egyéb bírság

B36

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

492 729”

3. melléklet

4. melléklet

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

11 520 180

-

-

11 520 180

11 520 180

-

-

11 520 180

Normatív jutalmak

K1102

0

-

-

0

0

-

-

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

-

-

0

60 000

-

-

60 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

-

-

0

0

-

-

0

Végkielégítés

K1105

0

-

-

0

0

-

-

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

-

-

0

0

-

-

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

-

-

0

0

-

-

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

-

-

0

0

-

-

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

-

-

100 000

100 000

-

-

100 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

-

-

0

0

-

-

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

-

-

0

0

-

-

0

Szociális támogatások

K1112

0

-

-

0

0

-

-

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

-

-

0

120 449

-

-

120 449

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

11 620 180

-

-

11 620 180

11 800 629

-

-

11 800 629

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 776 000

-

-

3 776 000

3 776 000

-

-

3 776 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

330 000

-

-

330 000

363 465

-

-

363 465

Külső személyi juttatások

K12

4 106 000

-

-

4 106 000

4 139 465

-

-

4 139 465

Személyi juttatások

K1

15 726 180

-

-

15 726 180

15 940 094

-

-

15 940 094

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 441 000

-

-

2 441 000

2 441 000

-

-

2 441 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

240 000

-

-

240 000

281 445

-

-

281 445

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

900 000

-

-

900 000

997 873

-

-

997 873

Árubeszerzés

K313

0

-

-

0

0

-

-

0

Készletbeszerzés

K31

1 140 000

-

-

1 140 000

1 279 318

-

-

1 279 318

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

145 000

-

-

145 000

145 000

-

-

145 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

220 000

-

-

220 000

235 280

-

-

235 280

Kommunikációs szolgáltatások

K32

365 000

-

-

365 000

380 280

-

-

380 280

Közüzemi díjak

K331

1 075 000

-

-

1 075 000

1 194 754

-

-

1 194 754

Vásárolt élelmezés

K332

143 700

-

-

143 700

143 700

-

-

143 700

Bérleti és lízing díjak

K333

762 000

-

-

762 000

762 000

-

-

762 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

760 000

-

-

760 000

1 042 773

-

-

1 042 773

Közvetített szolgáltatások

K335

0

-

-

0

0

-

-

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

7 200 000

-

-

7 200 000

7 200 000

-

-

7 200 000

Egyéb szolgáltatások

K337

3 472 000

-

-

3 472 000

3 310 508

-

-

3 310 508

Szolgáltatási kiadások

K33

13 412 700

-

-

13 412 700

13 653 735

-

-

13 653 735

Kiküldetések kiadásai

K341

350 000

-

-

350 000

350 000

-

-

350 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

-

-

0

0

-

-

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

350 000

-

-

350 000

350 000

-

-

350 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 893 520

-

-

1 893 520

1 977 186

-

-

1 977 186

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

-

-

0

0

-

-

0

Kamatkiadások

K353

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

-

-

0

376 009

-

-

376 009

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 893 520

-

-

1 893 520

2 353 195

-

-

2 353 195

Dologi kiadások

K3

17 161 220

-

-

17 161 220

18 016 528

-

-

18 016 528

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

-

-

0

0

-

-

0

Családi támogatások

K42

0

-

-

0

0

-

-

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

-

-

0

0

-

-

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

-

-

0

0

-

-

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

-

-

0

0

-

-

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

-

-

0

0

-

-

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 268 000

-

-

4 268 000

4 268 000

-

-

4 268 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 268 000

-

-

4 268 000

4 268 000

-

-

4 268 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

-

-

0

0

-

-

0

Elvonások és befizetések

K502

69 086

-

-

69 086

69 086

-

-

69 086

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

-

-

0

0

-

-

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

-

-

0

0

-

-

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

442 325

-

-

442 325

442 325

-

-

442 325

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

-

-

0

0

-

-

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

-

-

0

0

-

-

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

-

-

0

0

-

-

0

Kamattámogatások

K510

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

943 959

-

-

943 959

943 959

-

-

943 959

Tartalékok-általános

K513

29 711 227

-

-

29 711 227

29 654 808

-

-

29 654 808

Egyéb működési célú kiadások

K5

31 166 597

-

-

31 166 597

31 110 178

-

-

31 110 178

Működési kiadások összesen

70 762 997

-

-

70 762 997

71 775 800

-

-

71 775 800

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

-

-

0

0

-

-

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

630 000

-

-

630 000

630 000

-

-

630 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 708 496

-

-

10 708 496

12 301 961

-

-

12 301 961

Részesedések beszerzése

K65

0

-

-

0

0

-

-

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

-

-

0

0

-

-

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 061 834

-

-

3 061 834

3 460 243

-

-

3 460 243

Beruházások

K6

14 400 330

-

-

14 400 330

16 392 204

-

-

16 392 204

Ingatlanok felújítása

K71

2 363 000

-

-

2 363 000

849 000

-

-

849 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

-

-

0

0

-

-

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

637 000

-

-

637 000

637 000

-

-

637 000

Felújítások

K7

3 000 000

-

-

3 000 000

1 486 000

-

-

1 486 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

1 015 677

-

-

1 015 677

1 544 726

-

-

1 544 726

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

-

-

0

0

-

-

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

-

-

0

0

-

-

0

Lakástámogatás

K87

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

-

-

0

0

-

-

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 015 677

-

-

1 015 677

1 544 726

-

-

1 544 726

Felhalmozási kiadások összesen

18 416 007

-

-

18 416 007

19 422 930

-

-

19 422 930

Költségvetési kiadások

K1-K8

89 179 004

-

-

89 179 004

91 198 730

-

-

91 198 730

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

-

-

0

0

-

-

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

-

-

0

0

-

-

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

-

-

0

0

-

-

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

-

-

0

0

-

-

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

-

-

0

0

-

-

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

-

-

0

0

-

-

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

-

-

0

0

-

-

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

-

-

0

0

-

-

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

-

-

0

0

-

-

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

-

-

0

0

-

-

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 043 862

-

-

1 043 862

1 043 862

-

-

1 043 862

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

-

-

0

0

-

-

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

-

-

0

0

-

-

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

-

-

0

0

-

-

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

-

-

0

0

-

-

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 043 862

-

-

1 043 862

1 043 862

-

-

1 043 862

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

-

-

0

0

-

-

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

-

-

0

0

-

-

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

-

-

0

0

-

-

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

-

-

0

0

-

-

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

-

-

0

0

-

-

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

-

-

0

0

-

-

0

Finanszírozási kiadások

K9

1 043 862

-

-

1 043 862

1 043 862

-

-

1 043 862

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

90 222 866

-

-

90 222 866

92 242 592

-

-

92 242 592”

4. melléklet

5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

630 000

630 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 708 496

12 301 961

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 061 834

3 460 243

Beruházások

K6

14 400 330

16 392 204

Ingatlanok felújítása

K71

2 363 000

849 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

637 000

637 000

Felújítások

K7

3 000 000

1 486 000”

5. melléklet

6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

0

0

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

0

0

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

0

0

cukorbetegek támogatása

K44

0

0

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

0

0

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

0

0

lakbértámogatás

K46

0

0

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

0

0

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

0

0

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

0

0

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

0

0

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

0

0

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

0

0

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

0

0

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

0

0

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

0

0

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

0

0

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

0

0

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

0

0

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

0

0

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

0

0

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

4 268 000

4 268 000

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 268 000

4 268 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 268 000

4 268 000”

6. melléklet

7. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tartalék

K513

29 711 227

29 654 808

7. melléklet

8. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

0

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

központi költségvetési szervek részére

K505

0

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

központi költségvetési szervek részére

K506

0

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

442 325

442 325

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

442 325

442 325

egyházi jogi személyek részére

K508

0

0

egyéb civil szervezetek részére

K508

0

0

háztartások részére

K508

0

0

pénzügyi vállalkozások részére

K508

0

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

0

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

0

0

egyéb vállalkozások részére

K508

0

0

Európai Unió részére

K508

0

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

0

0

egyéb külföldiek részére

K508

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

egyházi jogi személyek részére

K512

0

0

egyéb civil szervezetek részére

K512

943 959

943 959

háztartások részére

K512

0

0

pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

0

0

egyéb vállalkozások részére

K512

0

0

Európai Unió részére

K512

0

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

0

0

egyéb külföldiek részére

K512

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

943 959

943 959

központi költségvetési szervek részére

K82

0

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

központi költségvetési szervek részére

K83

0

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

központi költségvetési szervek részére

K84

0

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

1 015 677

1 544 726

egyházi jogi személyek részére

K86

0

0

egyéb civil szervezetek részére

K86

0

0

háztartások részére

K86

0

0

pénzügyi vállalkozások részére

K86

0

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

0

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

0

0

egyéb vállalkozások részére

K86

0

0

Európai Unió részére

K86

0

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

0

0

egyéb külföldiek részére

K86

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

egyházi jogi személyek részére

K87

0

0

egyéb civil szervezetek részére

K87

0

0

háztartások részére

K87

0

0

pénzügyi vállalkozások részére

K87

0

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K87

0

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K87

0

0

egyéb vállalkozások részére

K87

0

0

Európai Unió részére

K87

0

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K87

0

0

egyéb külföldiek részére

K87

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K87

0

0”