Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 02- 2021. 12. 09

Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 2/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2021.05.02.

Egyházashetye Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában, (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és d) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2021. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1

Az önkormányzati rendeletet az Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte 2021. december 10. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.