Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Egyházashetye Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Egyházashetye Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beszámolóját

 • a) 121.948.449 Ft teljesített bevétellel,
 • b) 81.351.210 Ft teljesített kiadással fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt jogcímenként:

 • a) 47.571.304 Ft Működési bevétel:
  • aa) 41.479.945 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
  • ab) 4.117.362 Ft Közhatalmi bevételek
  • ac) 1.643.997 Ft Működési bevételek
  • ad) 330.000 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
 • b) 61.128.012 Ft Felhalmozási bevétel:
  • ba) 61.092.012 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
  • bb) 36.000 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 • c) 13.249.133 Ft Finanszírozási bevétel:
  • ca) 12.205.271 Ft Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
  • cb) 1.043.862 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések

(2) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt jogcímenként:

 • a) 43.564.532 Ft Működési kiadás:
  • aa) 15.454.235 Ft Személyi juttatások
  • ab) 2.455.955 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
  • ac) 20.293.937 Ft Dologi kiadások
  • ad) 3.633.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
  • ae) 1.727.405 Ft Egyéb működési célú kiadások
 • b) 36.816.458 Ft Felhalmozási kiadás:
  • ba) 20.956.040 Ft Beruházások
  • bb) 13.164.740 Ft Felújítások
  • bc) 2.695.678 Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások
 • c) 970.220 Ft Finanszírozási kiadás ezen kívül 970.220 Ft Belföldi finanszírozás kiadásai

3. § A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait, az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1–12. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 015 157

14 011 734

14 011 734

0

0

0

0

0

0

14 015 157

14 011 734

14 011 734

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

8 440 360

8 945 479

8 945 479

0

0

0

0

0

0

8 440 360

8 945 479

8 945 479

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 000 000

2 000 000

0

0

0

0

0

0

1 800 000

2 000 000

2 000 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

24 255 517

24 957 213

24 957 213

0

0

0

0

0

0

24 255 517

24 957 213

24 957 213

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 989 875

16 522 732

16 522 732

0

0

0

0

0

0

16 989 875

16 522 732

16 522 732

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

41 245 392

41 479 945

41 479 945

0

0

0

0

0

0

41 245 392

41 479 945

41 479 945

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

3 341

3 341

0

0

0

0

0

0

0

3 341

3 341

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

3 341

3 341

0

0

0

0

0

0

0

3 341

3 341

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

3 644 191

3 538 364

0

0

0

0

0

0

1 800 000

3 644 191

3 538 364

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

800 000

0

0

0

0

0

0

0

0

800 000

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 600 000

3 644 191

3 538 364

0

0

0

0

0

0

2 600 000

3 644 191

3 538 364

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

575 657

575 657

0

0

0

0

0

0

0

575 657

575 657

Közhatalmi bevételek

B3

2 600 000

4 223 189

4 117 362

0

0

0

0

0

0

2 600 000

4 223 189

4 117 362

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

940 000

545 750

545 750

0

0

0

0

0

0

940 000

545 750

545 750

Tulajdonosi bevételek

B404

231 000

785 794

785 794

0

0

0

0

0

0

231 000

785 794

785 794

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

15

15

0

0

0

0

0

0

0

15

15

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

312 438

312 438

0

0

0

0

0

0

0

312 438

312 438

Működési bevételek

B4

1 171 000

1 643 997

1 643 997

0

0

0

0

0

0

1 171 000

1 643 997

1 643 997

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 840 044

330 000

330 000

0

0

0

0

0

0

1 840 044

330 000

330 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1 840 044

330 000

330 000

0

0

0

0

0

0

1 840 044

330 000

330 000

Működési költségvetés előirányzat csoport

46 856 436

47 677 131

47 571 304

0

0

0

0

0

0

46 856 436

47 677 131

47 571 304

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

10 392 039

10 392 039

0

0

0

0

0

0

0

10 392 039

10 392 039

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19 310 357

52 866 599

50 699 973

0

0

0

0

0

0

19 310 357

52 866 599

50 699 973

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

19 310 357

63 258 638

61 092 012

0

0

0

0

0

0

19 310 357

63 258 638

61 092 012

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Házt. felh. c. visszatér. támog. kölcs. v.tér.bevétele

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

1 043 176

36 000

36 000

0

0

0

0

0

0

1 043 176

36 000

36 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1 043 176

36 000

36 000

0

0

0

0

0

0

1 043 176

36 000

36 000

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

20 353 533

63 294 638

61 128 012

0

0

0

0

0

0

20 353 533

63 294 638

61 128 012

Költségvetési bevételek

B1-B7

67 209 969

110 971 769

108 699 316

0

0

0

0

0

0

67 209 969

110 971 769

108 699 316

Költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-10 124 624

-35 586 581

4 006 772

0

0

0

0

0

0

-10 124 624

-35 586 581

4 006 772

Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-870 918

24 839 464

24 311 554

0

0

0

0

0

0

-870 918

24 839 464

24 311 554

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

11 965 762

11 717 337

12 205 271

0

0

0

0

0

0

11 965 762

11 717 337

12 205 271

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

11 965 762

11 717 337

12 205 271

0

0

0

0

0

0

11 965 762

11 717 337

12 205 271

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

1 043 862

0

0

0

0

0

0

0

0

1 043 862

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

11 965 762

11 717 337

13 249 133

0

0

0

0

0

0

11 965 762

11 717 337

13 249 133

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

11 965 762

11 717 337

13 249 133

0

0

0

0

0

0

11 965 762

11 717 337

13 249 133

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

79 175 731

122 689 106

121 948 449

0

0

0

0

0

0

79 175 731

122 689 106

121 948 449

2. melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 956 280

10 367 212

10 367 212

0

0

0

0

0

0

10 956 280

10 367 212

10 367 212

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

40 000

40 000

0

0

0

0

0

0

0

40 000

40 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

100 000

78 379

78 379

0

0

0

0

0

0

100 000

78 379

78 379

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

651 279

651 279

0

0

0

0

0

0

0

651 279

651 279

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

11 056 280

11 136 870

11 136 870

0

0

0

0

0

0

11 056 280

11 136 870

11 136 870

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 776 000

3 787 897

3 787 897

0

0

0

0

0

0

3 776 000

3 787 897

3 787 897

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

50 000

50 000

0

0

0

0

0

0

0

50 000

50 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

886 000

479 468

479 468

0

0

0

0

0

0

886 000

479 468

479 468

Külső személyi juttatások

K12

4 662 000

4 317 365

4 317 365

0

0

0

0

0

0

4 662 000

4 317 365

4 317 365

Személyi juttatások

K1

15 718 280

15 454 235

15 454 235

0

0

0

0

0

0

15 718 280

15 454 235

15 454 235

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 445 400

2 455 955

2 455 955

0

0

0

0

0

0

2 445 400

2 455 955

2 455 955

Szakmai anyagok beszerzése

K311

285 000

275 540

275 540

0

0

0

0

0

0

285 000

275 540

275 540

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 520 000

1 727 720

1 700 055

0

0

0

0

0

0

1 520 000

1 727 720

1 700 055

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 805 000

2 003 260

1 975 595

0

0

0

0

0

0

1 805 000

2 003 260

1 975 595

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

230 000

216 886

216 886

0

0

0

0

0

0

230 000

216 886

216 886

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

390 000

229 299

229 299

0

0

0

0

0

0

390 000

229 299

229 299

Kommunikációs szolgáltatások

K32

620 000

446 185

446 185

0

0

0

0

0

0

620 000

446 185

446 185

Közüzemi díjak

K331

895 000

1 100 368

1 096 732

0

0

0

0

0

0

895 000

1 100 368

1 096 732

Vásárolt élelmezés

K332

201 071

205 512

205 512

0

0

0

0

0

0

201 071

205 512

205 512

Bérleti és lízing díjak

K333

760 000

730 536

730 536

0

0

0

0

0

0

760 000

730 536

730 536

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 030 000

1 025 564

1 025 564

0

0

0

0

0

0

1 030 000

1 025 564

1 025 564

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

6 240 000

6 320 000

6 320 000

0

0

0

0

0

0

6 240 000

6 320 000

6 320 000

Egyéb szolgáltatások

K337

3 071 000

4 557 557

3 678 921

0

0

0

0

0

0

3 071 000

4 557 557

3 678 921

Szolgáltatási kiadások

K33

12 197 071

13 939 537

13 057 265

0

0

0

0

0

0

12 197 071

13 939 537

13 057 265

Kiküldetések kiadásai

K341

430 000

271 768

271 768

0

0

0

0

0

0

430 000

271 768

271 768

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

430 000

271 768

271 768

0

0

0

0

0

0

430 000

271 768

271 768

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 293 059

2 581 306

2 573 836

0

0

0

0

0

0

2 293 059

2 581 306

2 573 836

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

0

1 969 288

1 969 288

0

0

0

0

0

0

0

1 969 288

1 969 288

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 293 059

4 550 594

4 543 124

0

0

0

0

0

0

2 293 059

4 550 594

4 543 124

Dologi kiadások

K3

17 345 130

21 211 344

20 293 937

0

0

0

0

0

0

17 345 130

21 211 344

20 293 937

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 935 000

3 633 000

3 633 000

0

0

0

0

0

0

3 935 000

3 633 000

3 633 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 935 000

3 633 000

3 633 000

0

0

0

0

0

0

3 935 000

3 633 000

3 633 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

110 205

110 205

0

0

0

0

0

0

0

110 205

110 205

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

792 920

232 914

232 914

0

0

0

0

0

0

792 920

232 914

232 914

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

393 959

1 384 286

1 384 286

0

0

0

0

0

0

393 959

1 384 286

1 384 286

Tartalékok-általános

K513

16 350 371

38 781 773

0

0

0

0

0

0

0

16 350 371

38 781 773

0

Tartalékok-cél

K513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

17 537 250

40 509 178

1 727 405

0

0

0

0

0

0

17 537 250

40 509 178

1 727 405

Működési költségvetés előirányzat csoport

56 981 060

83 263 712

43 564 532

0

0

0

0

0

0

56 981 060

83 263 712

43 564 532

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

7 632 000

6 672 936

6 672 936

0

0

0

0

0

0

7 632 000

6 672 936

6 672 936

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

5 579 508

10 432 946

10 358 938

0

0

0

0

0

0

5 579 508

10 432 946

10 358 938

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 408 217

3 944 148

3 924 166

0

0

0

0

0

0

3 408 217

3 944 148

3 924 166

Beruházások

K6

16 619 725

21 050 030

20 956 040

0

0

0

0

0

0

16 619 725

21 050 030

20 956 040

Ingatlanok felújítása

K71

2 400 000

10 365 937

10 365 937

0

0

0

0

0

0

2 400 000

10 365 937

10 365 937

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

660 000

2 798 803

2 798 803

0

0

0

0

0

0

660 000

2 798 803

2 798 803

Felújítások

K7

3 060 000

13 164 740

13 164 740

0

0

0

0

0

0

3 060 000

13 164 740

13 164 740

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

1 544 726

4 240 404

2 695 678

0

0

0

0

0

0

1 544 726

4 240 404

2 695 678

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 544 726

4 240 404

2 695 678

0

0

0

0

0

0

1 544 726

4 240 404

2 695 678

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

21 224 451

38 455 174

36 816 458

0

0

0

0

0

0

21 224 451

38 455 174

36 816 458

Költségvetési kiadások

K1-K8

78 205 511

121 718 886

80 380 990

0

0

0

0

0

0

78 205 511

121 718 886

80 380 990

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

970 220

970 220

970 220

0

0

0

0

0

0

970 220

970 220

970 220

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

970 220

970 220

970 220

0

0

0

0

0

0

970 220

970 220

970 220

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

970 220

970 220

970 220

0

0

0

0

0

0

970 220

970 220

970 220

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

79 175 731

122 689 106

81 351 210

0

0

0

0

0

0

79 175 731

122 689 106

81 351 210

3. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

K42

Családi támogatások

K42

0

0

0

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

egyéb pénzbeli juttatások kiadásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 935 000

3 633 000

3 633 000

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48321

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48323

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás(term. nyújtott átmeneti segély)

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]

K48

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48329

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48331

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 935 000

3 633 000

3 633 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 935 000

3 633 000

3 633 000

4. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Jövedelemadók

B31

0

3 341

3 341

építményadó

B34

0

0

0

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

0

0

0

magánszemélyek kommunális adója

B34

0

0

0

telekadó

B34

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

1 800 000

3 644 191

3 538 364

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

1 800 000

3 644 191

3 538 364

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

0

0

Gépjárműadók

B354

800 000

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

0

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

800 000

0

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

0

0

0

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

0

0

0

ebből: talajterhelési díj

B355

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 600 000

3 644 191

3 538 364

eljárási illetékek

B36

0

0

0

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

0

0

0

felügyeleti díjak

B36

0

0

0

ebrendészeti hozzájárulás

B36

0

0

0

környezetvédelmi bírság

B36

0

0

0

természetvédelmi bírság

B36

0

0

0

műemlékvédelmi bírság

B36

0

0

0

építésügyi bírság

B36

0

0

0

szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

0

0

0

helyi adó pótlék, adóbírság bevételei

B36

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

575 657

575 657

ÖSSZESEN

B3

2 600 000

4 223 189

4 117 362

5. melléklet

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

7 632 000

6 672 936

6 672 936

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

5 579 508

10 432 946

10 358 938

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 408 217

3 944 148

3 924 166

Beruházások

K6

16 619 725

21 050 030

20 956 040

Ingatlanok felújítása

K71

2 400 000

10 365 937

10 365 937

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

660 000

2 798 803

2 798 803

Felújítások

K7

3 060 000

13 164 740

13 164 740

6. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

központi költségvetési szervek részére

K504

0

0

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

0

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

0

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

0

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

0

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

0

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

0

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

0

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

0

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K505

0

0

0

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

0

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

0

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

0

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

0

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

0

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

0

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

0

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

0

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

K506

792 920

232 914

50 000

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

0

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

0

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

0

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

0

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

0

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

0

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

0

0

182 914

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

0

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

792 920

232 914

232 914

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

393 959

1 384 286

1 384 286

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

1 544 726

4 240 404

2 695 678

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

7. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

módosított ei.

teljesítés

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

központi költségvetési szervektől

B16

0

0

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

0

0

0

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

0

0

0

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog.

B16

0

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

16 989 875

16 522 732

13 722 700

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

0

0

2 800 032

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

0

0

0

egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül

B16

0

0

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

0

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

0

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 989 875

16 522 732

16 522 732

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

egyéb felhalm.c. támog.bevételei

B25

0

0

0

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

0

0

0

fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt

B25

19 310 357

52 866 599

32 976 978

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

0

0

17 722 995

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

0

0

0

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

0

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

0

0

0

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

0

0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

0

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19 310 357

52 866 599

50 699 973

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 840 044

330 000

330 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B74

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

1 043 176

36 000

36 000

8. melléklet

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

2 877 827

0

5 001 373

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 646 293

0

967 369

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

952 626

0

786 314

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

5 476 746

0

6 755 056

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

23 794 978

0

24 957 213

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

16 825 217

0

16 852 732

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

12 845 119

0

58 925 386

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

550 159

0

1 416 144

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

54 015 473

0

102 151 475

10 Anyagköltség

1 812 087

0

1 975 595

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

13 232 979

0

13 775 218

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

15 045 066

0

15 750 813

14 Bérköltség

9 798 920

0

10 429 582

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

5 089 598

0

5 094 313

16 Bérjárulékok

2 561 352

0

2 432 096

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

17 449 870

0

17 955 991

VI Értékcsökkenési leírás

14 078 603

0

15 537 869

VII Egyéb ráfordítások

19 915 582

0

19 322 247

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-6 996 902

0

40 339 611

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

22

0

15

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

22

0

15

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

22

0

15

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-6 996 880

0

40 339 626

9. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő)

ÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

0

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

1

kutató, felsőoktatásban oktató

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

2

2

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

1

1

ösztöndíjas foglalkoztatott

közfoglalkoztatott

3

3

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

4

4

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

4

4

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

5

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

11

11

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

0

0

10. melléklet

A helyi önkormányzat mérlege ( Ft)

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

A/I/2 Szellemi termékek

1 058 169

0

510 369

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

1 058 169

0

510 369

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

316 193 686

0

365 795 294

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

4 619 546

0

16 262 441

A/II/4 Beruházások, felújítások

49 387 783

0

551 022

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

370 201 015

0

382 608 757

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

3 755 000

0

3 755 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

3 755 000

0

3 755 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

3 755 000

0

3 755 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

375 014 184

0

386 874 126

C/II/1 Forintpénztár

248 425

0

103 815

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

248 425

0

103 815

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

12 045 763

0

38 738 935

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

66 373

0

0

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

12 112 136

0

38 738 935

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

12 360 561

0

38 842 750

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 465 865

0

3 473 511

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 131 468

0

1 236 642

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

334 397

0

2 236 869

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 292 096

0

1 258 096

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

803 600

0

789 600

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

488 496

0

468 496

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

1 854 934

0

1 854 934

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

1 043 176

0

1 007 176

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 656 071

0

7 593 717

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

436 139

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

421 619

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

14 520

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

0

0

436 139

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

1 574 803

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

1 574 803

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000

0

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20 000

0

1 574 803

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

5 676 071

0

9 604 659

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0

0

425 197

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)

0

0

425 197

E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása

63 172

0

94 731

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

63 172

0

94 731

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

63 172

0

519 928

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

393 113 988

0

435 841 463

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

832 466 000

0

832 466 000

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

7 066 206

0

7 066 206

G/IV Felhalmozott eredmény

-443 579 512

0

-450 576 392

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-6 996 880

0

40 339 626

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

388 955 814

0

429 295 440

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

1 544 726

0

1 544 726

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 544 726

0

1 544 726

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

970 220

0

1 043 862

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

970 220

0

1 043 862

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

970 220

0

1 043 862

H/III/1 Kapott előlegek

238 462

0

340 242

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

238 462

0

340 242

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 753 408

0

2 928 830

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 404 766

0

1 450 567

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

2 166 626

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 404 766

0

3 617 193

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

393 113 988

0

435 841 463

11. melléklet

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés

(Ft)

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

12 360 561

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

248 425

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

12 112 136

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

26 482 189

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-81 351 210

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

121 948 449

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-12 205 271

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]

425 197

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

1 574 803

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

1 574 803

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

-20 000

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

31 559

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

31 559

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

-101 780

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

-101 780

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

38 842 750

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

38 842 750

12. melléklet

A helyi önkormányzat vagyokimutatása ( Ft)

Megnevezés

Forgalom-képtelen törzsvagyon

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Üzleti vagyon

Mindösszesen

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

A/I/2 Szellemi termékek

0

0

510 369

0

510 369

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

A/I Immateriális javak

0

0

510 369

0

510 369

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

365 795 294

0

365 795 294

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

0

0

16 262 441

0

16 262 441

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

0

0

0

A/II/4 Beruházások, felújítások

0

0

551 022

0

551 022

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

A/II Tárgyi eszközök

0

0

382 608 757

0

382 608 757

A/III/1 Tartós részesedések

0

0

0

3 755 000

3 755 000

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

3 755 000

3 755 000

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

0

0

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

0

0

0

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

0

0

383 119 126

3 755 000

386 874 126

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

0

0

0

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

0

0

0

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

0

0

0

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

0

0

0

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

0

0

0

B/I Készletek

0

0

0

0

0

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

0

0

0

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

0

0

0

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

0

0

0

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

0

0

0

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

0

0

0

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

0

0

0

B/II Értékpapírok

0

0

0

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

C/I/1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

0

0

0

C/I/2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

0

0

0

C/I Hosszú lejáratú betétek

0

0

0

0

0

C/II/1. Forintpénztár

0

0

103 815

0

103 815

C/II/2. Valutapénztár

0

0

0

0

0

C/II/3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

0

0

0

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

0

0

103 815

0

103 815

C/III/1. Kincstáron kívüli forintszámlák

0

0

38 738 935

0

38 738 935

C/III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

0

0

C/III Forintszámlák

0

0

38 738 935

0

38 738 935

C/ IV/1. Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

0

0

0

C/IV/2. Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

0

0

0

C/IV Devizaszámlák

0

0

0

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK

0

0

38 842 750

0

38 842 750

D) " 0"-ra leírt eszközök

0

0

0

0

0

E/I. Használatban lévő kisértékű immateriális javak

0

0

0

0

0

E/II. Használatban lévő tárgyi eszközök

0

0

0

0

0

E/III. Használatban lévő tárgyi eszközök

0

0

0

0

0

E/IV. Használatban lévő készletek

0

0

0

0

0

E) Használatban lévő eszközök

0

0

0

0

0

F) 01.-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

0

0

0

0

0

G) Kulturális javak és régészeti leletek

0

0

0

0

0