Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 26- 2022. 05. 27

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.26.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 118.133.085 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

a) Bevételeit:

aa) 76.639.844 Ft Költségvetési bevétellel és

ab) 41.493.241 Ft Finanszírozási bevétellel,

b) Kiadásait: 117.089.223 Ft Költségvetési kiadással, 1.043.862 Ft Finanszírozási kiadással ezen belül

ba) 17.089.582 Ft Személyi juttatások

bb) 2.358.367 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 21.719.154 Ft Dologi kiadások

bd) 4.702.337 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 31.246.785 Ft Egyéb működési célú kiadások

bf) 17.685.646 Ft Beruházások

bg) 22.254.967 Ft Felújítások

bh) 32.385 Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások

állapítja meg.

(2) Az előző év költségvetési maradvány igénybevétele 40.597.239 Ft, a 2021. évi tartalék összege 30.579.199 Ft.”

2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § A 2021. évi tartalék összege 30.579.199 Ft a rendelet 7. melléklete szerint.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Zolnai Attila
polgármester


dr. Balás Endre
jegyző

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

8. melléklet