Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Hatályos: 2022. 08. 18

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

2022.08.18.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Avar és kerti hulladék égetése megfelelő légköri viszonyok (szélcsend) esetén, a tűzvédelmi szabályok szigorú betartásával hétfői, és szombati napokon 7:00 - 17:00 óra közötti időszakban végezhető, kivéve az országosan elrendelt általános égetési tilalom idején. Az égetés maximum 2 órán át tarthat, tartós füstölés nem megengedett.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.