Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete

a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 18- 2022. 08. 18

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VIII. 17.) önkormányzati rendelete

a szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.08.18.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 45. § (1) bekezdésében és 132. § (4) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8.a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2021. (VI.11.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A támogatás összege)

„a) óvodás gyermek esetében 15.000,- Ft,
b) általános iskolás tanuló esetében 20.000,- Ft,
c) középiskolás tanuló esetében 25.000,- Ft,
d) felsőoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgató esetében 30.000,- Ft.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.