Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 04- 2023. 03. 04

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.03.04.

Egyházashetye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. március 5. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.