Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 03

Egyházashetye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.03.
a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2019. (X.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
2023. január 1-től a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése alapján a polgármester és a jegyző képviselő-testület által átruházott hatáskörében meghozott - hatósági döntésnek nem minősülő - döntését a jegyző kormányrendeletben meghatározottak szerint köteles megküldeni a kormányhivatalnak. Az új jogszabályi előírás végrehajtásával kapcsolatban felülvizsgáltuk az átruházott hatáskörök körét a szervezeti és működési szabályzatban. A gyakorlati tapasztalatokra figyelemmel javasoljuk a szervezeti, és működési szabályzat módosítását az előterjesztés szerint