Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017 (X.9.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 10. 10

Alsószölnök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


Helyi népszavazást legalább 70 választópolgár kezdeményezhet.2. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és a helyi népi kezdeményezésről szóló 5/2001. (VI.27.) önkormányzati rendelete.