Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01- 2022. 09. 02

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdés f) pontjában és 115. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. A szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A

B

C)

3

1580

125

1580”

2. A szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 3–5. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A

B

C)

3

90.001 -

48,387 %

50,316 %

4

50.001 - 90.000

74,194 %

75,000 %

5

1 - 50.000

87,097 %

87,658 %”