Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét is – 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 552.335.174 Ft-ban, kiadási főösszegét 552.335.174 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet

2. melléklet

2. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

4. melléklet

4. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

6. melléklet

6. melléklet

7. melléklet

7. melléklet

8. melléklet

9. melléklet

12. melléklet

10. melléklet

13. melléklet