Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 31

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.31.

Csörötnek Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 33. sorral egészül ki:

(A

B)

33

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében”