Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 02- 2022. 07. 02

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.07.02.

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdés f) pontjában és 115. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet3

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.