Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 07. 02

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.01.

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdés f) pontjában és 115. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

2. melléklet
A személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapellátásokért fizetendő térítési díjak
Étkeztetés

1. Intézményi térítési díj (Ft / ellátási nap):

A

B

C

1

szállítással

szállítás nélkül

2

ebéd

szállítás

ebéd

3

1370

120

1370

2. A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének megállapításához kapcsolódó jövedelemsávok:

A

B

C

1

Jövedelmi sáv
(Ft)

A térítési díj kedvezmény mértéke

2

szállítással

szállítás nélkül

3

70.001 -

49,664 %

52,190 %

4

30.001 - 70.000

78,523 %

83,577 %

5

1 - 30.000

89,262 %

95,255 %

6

0

100 %

100 %”