Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01

Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.09.01.
a szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazása alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot. A szolgáltatási önköltség alapján a fenntartó évente egyszer megállapítja a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. A közétkeztetést biztosító szolgáltató az élelmiszer- és energiapiacon történt áremelkedések, az infláció és a forint-euro árfolyam alakulása miatt a szolgáltatási díjakat felülvizsgálta, és emelt összegű díjra vonatkozó javaslattal élt a fenntartó önkormányzat felé. A tervezet 2022. szeptember 1-i hatállyal módosítja a szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendeletet. Az intézményi térítési díjat alátámasztó önköltségszámítást a tervezethez fűzött előterjesztés mutatja be. A személyi térítési díjak megállapításánál alkalmazandó kedvezmények mértéke pedig a szociális étkeztetés jogcímen kapott központi költségvetési támogatás beszámításával került meghatározásra.
Az alkalmazott térítési díjkedvezmények mértéke alapján az egyes jövedelemsávokban fizetendő személyi térítési díjak ellátási napra vetített összege:

szállítással

jövedelemsáv

kedvezmény mértéke
(%)

nettó térítési díj

bruttó térítési díj
(27 % áfa)

90.001 <

48,387

880

1118

50.001 - 90.000

74,194

440

559

1 - 50.000

87,097

220

279

0

100,00

0

0

szállítás nélkül

jövedelemsáv

kedvezmény mértéke
(%)

nettó térítési díj

bruttó térítési díj
(27 % áfa)

90.001 <

50,316

785

997

50.001 - 90.000

75,000

395

502

1 - 50.000

87,658

195

248

0

100,00

0

0