Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Önkormányzatunk a mini bölcsődei ellátás megszervezésével gondoskodott a helyben elérhető gyermekjóléti alapellátások körének kiszélesítéséről. Az intézményben ellátott gyermekek természetbeni ellátásként gyermekétkeztetésben részesülnek. Míg a mini bölcsőde - mint a SZEOB tagintézménye - a Szentgotthárd és Térsége Önkormányzati Társulás fenntartásában működik, az intézményi gyermekétkeztetést a gyermekvédelmi törvény előírásai alapján a csörötneki önkormányzat biztosítja.
A helyi önkormányzatok közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait a 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet foglaltak szerint tartják nyilván és számolják el. A bölcsődei ellátott gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátására az 104035 kormányzati funkció szolgál. A feladatellátásra vonatkozó kormányzati funkciókat a törzskönyvi jogi személy - ideértve a helyi önkormányzatot is - a létesítő okiratában (jelen esetben a szervezeti és működési szabályzatban - fel kell tüntetni.