Csörötnek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 01
a szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény felhatalmazása alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot. Csörötnek Község Önkormányzata társuláson kívül az étkeztetés alapszolgáltatást biztosítja. A szolgáltatási önköltség alapján a fenntartó évente egyszer megállapítja a személyes gondoskodásért fizetendő térítési díjak mértékét, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait. A tervezet - a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) bekezdésének megfelelően - 2022. július 1-i hatállyal módosítja a szociális ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendeletet. Az intézményi térítési díjat alátámasztó önköltségszámítást a tervezethez fűzött előterjesztés mutatja be. A személyi térítési díjak megállapításánál alkalmazandó kedvezmények mértéke pedig a szociális étkeztetés jogcímen kapott központi költségvetési támogatás beszámításával került meghatározásra.
Az alkalmazott térítési díjkedvezmények mértéke alapján az egyes jövedelemsávokban fizetendő személyi térítési díjak ellátási napra vetített összege:

szállítással

jövedelemsáv

kedvezmény mértéke
(%)

nettó térítési díj

bruttó térítési díj
(27 % áfa)

70.001 <

49,664

750

953

30.001 - 70.000

78,523

320

406

1 - 30.000

89,262

160

203

0

100

0

0

szállítás nélkül

jövedelemsáv

kedvezmény mértéke
(%)

nettó térítési díj

bruttó térítési díj
(27 % áfa)

70.001 <

52,190

655

832

30.001 - 70.000

83,577

225

286

1 - 30.000

95,255

65

83

0

100

0

0