Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

A letelepedési támogatásról szóló 8/2018.(XI.16.) számú rendelet hatályon kívül helyezése

Hatályos: 2021. 12. 03- 2021. 12. 03

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

A letelepedési támogatásról szóló 8/2018.(XI.16.) számú rendelet hatályon kívül helyezése1

2021.12.03.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2021. december 2-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. december 4. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.