Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2021.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 27- 2022. 01. 27

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2021.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.01.27.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. §6

6. § Ez a rendelet 2022. január 26-án lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. január 28. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.