Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2021.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 01. 26- 2022. 01. 27

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2021.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.01.26.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2021. (I.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Hosszúpereszteg községben a közösségi színtér a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító integrált közösségi és szolgáltató tér formában működik.

(2) Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatása a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.”

2. § A közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2021. (I.25.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez közösségi színtérként az alábbi épületeket, ingatlanokat biztosítja:

a) 9676 Hosszúpereszteg, Széchenyi utca 18.

b) egyéb önkormányzati tulajdonú, kulturális közösségi rendezvény tartására alkalmas nyílt terület. ( közösségi színtér udvar, sportpálya, játszótér).

(2) A közösségi színtér a hét három napján, legalább 4 órában nyitva tart, melyből egy nap szabadnapra vagy munkaszüneti napra esik, továbbá a hét egy napján a nyitvatartás magába foglalja a 16.00-19.00 óra közötti időszakot.”

3. § A közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2021. (I.25.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat évente egy alkalommal fórumot szervez a művelődési közösségek vezetőinek részvételével.”

4. § A közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2021. (I.25.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Hosszúpereszteg, Széchenyi utca 18. sz. közösségi színtér épületét egyéb, nem közművelődési célból történő igénybevétel céljából a használat díját a képviselő-testület határozza meg.”

5. § Hatályát veszti a közművelődési feladatok ellátásáról szóló 1/2021. (I.25.) önkormányzati rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése.

6. § Ez a rendelet 2022. január 26-án lép hatályba.