Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 12/2014. (VIII.28.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közszolgáltatási szerződés 2024. december 31-ig jön létre.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.