Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

A letelepedési támogatásról szóló 8/2018.(XI.16.) számú rendelet hatályon kívül helyezése

Hatályos: 2021. 12. 02
A letelepedési támogatásról szóló 8/2018.(XI.16.) számú rendelet hatályon kívül helyezése
Végső előterjesztői indokolás
Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva rendelkezik a településen a szociális támogatási ellátási formákról.