Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 04
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A rendelet megalkotásakor figyelembevételre kerül
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.),
a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény