Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2014. (VI.13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 06. 14- 2014. 06. 14

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2014. (VI. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló

1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet

módosításárólSorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés

  1. költségvetési bevételei előirányzatát 92.325 ezer Ft-ban,
  2. költségvetési kiadásai előirányzatát 92.325 ezer Ft-ban,
  3. a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
  4. a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
  5. a bevételek és kiadások főösszegét 92.325 ezer Ft-ban

állapítja meg.”


2.§      A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4. §     A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


5. §     A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


6. §     A Kr. 11/A. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.


7. §     A Kr. 11/B. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


8. §     A Kr. 17. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.


9.§      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
Erős Zoltán

polgármester

Horváth Zoltánné

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2014. június 13. napján kihirdetésre került.

                                                                                                                                                                                                                Horváth Zoltánné

                                                                                 jegyző