Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 09. 12- 2014. 09. 12

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelettervezete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló

1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet

módosításáról
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetés

  1. költségvetési bevételei előirányzatát 92.974 ezer Ft-ban,
  2. költségvetési kiadásai előirányzatát 92.974 ezer Ft-ban,
  3. a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
  4. a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
  5. a bevételek és kiadások főösszegét 92.974 ezer Ft-ban

állapítja meg.”


2.§      A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4.§      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Erős Zoltán

polgármester

Horváth Zoltánné

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2014. szeptember 11. napján kihirdetésre került.

                                                                                                                                                                                                                Horváth Zoltánné

                                                                                 jegyző