Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 11. 25- 2017. 11. 25

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

17/2017. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

 16/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 26.§,

32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§, 48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése,

115.§ (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§        Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (5) A rendszeres és eseti jelleggel adott települési és rendkívüli települési támogatások éves összege háztartásonként nem haladhatja meg a 175.000 Ft összeget azzal, hogy ezen éves mértéket meghaladóan települési és rendkívüli települési támogatási kérelmet benyújtani nem lehet.”


2.§        A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Erős Zoltán

polgármester


Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2017. november 24. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző