Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 13/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 11. 24- 2018. 11. 24

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2018. (XI. 23.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és

a közterületek tisztán tartásáról szóló

13/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 88. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1.§     Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 13/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2.§ (5) A község közigazgatási területén a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott helyi közszolgáltatást a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz.) 2018. január 1. napjától 2020. június 30. napjáig látja el az e rendeletben foglaltak szerint.”


2.§      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2018. november 23. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző