Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/2013. (V 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 30- 2018. 05. 30


Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti

tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

6/2013. (V 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (2) bekezdés c) pontjában,

11.§ (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében, továbbá a 143.§ (4) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a által meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. §    Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 6/2013. (V. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


2.§      Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


3.§      Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


4.§     Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


          Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. május 29. napján 17,20 órakor kihirdetésre került.

                                                                                                   


                                                                                Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző