Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 30- 2018. 05. 30

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló

1/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés

  1. költségvetési bevételei előirányzatát 293.282.380 Ft-ban,
  2. költségvetési kiadásai előirányzatát 293.282.380 Ft-ban,
  3. a költségvetési hiányát 0 Ft-ban,
  4. a költségvetési többletét 0 Ft-ban,
  5. a bevételek és kiadások főösszegét 293.282.380 Ft-ban

állapítja meg.”


2. §     A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §     A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5.§      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2018. május 29. napján 17,20 órakor kihirdetésre került.

                                                                                                    

                                                                               Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző