Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2019. (V.9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 10- 2019. 05. 10

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019. (V. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről szóló

1/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetés

a) költségvetési bevételei előirányzatát 100.460.298,- Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 85.798.635,- Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 14.661.663,- Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 161.974.639,- Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 122.292.742,- Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 39.681.897,- Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 165.312.051,- Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -36.494.107,- Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -25.020.234,- Ft-ban,

állapítja meg.”

2. §     A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. §     A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. §     A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. §     A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. §     A Kr. 11. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. §     A Kr. 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. §     A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10. §   A Kr. 14. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

11. §   A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

12.§    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. május 9. napján kihirdetésre került.

                                                                                                   

                                                                               Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző