Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 30- 2020. 01. 30

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz

begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló

14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13. § (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,


a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §    Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4) A község közigazgatási területén a 3.§ (1) bekezdésében meghatározott helyi közszolgáltatást a Vasi Ja-Sa Kft. (9935 Szőce, Petőfi S. u. 7.) látja el 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig az e rendeletben foglaltak szerint.


2.§      Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2020. január 29. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző

Mellékletek