Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 10/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2020. 03. 01- 2020. 03. 01

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2020. (I.29.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról szóló 10/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről1

2020.03.01.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 60.§ (4) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nem lép hatályba Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a falugondnoki szolgálatról szóló 10/2019. (IX. 19.) önkormányzati rendelete.

2. § E rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2020. március 2. napjával.