Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 07 - 2022. 07. 07

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.07.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 10/2020. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) A hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívüli házasságkötési esemény lebonyolításának többletszolgáltatási díja 27.000 Ft, mely a tárgyi és személyi feltételek biztosítását tartalmazza.

2. § A R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A hivatali munkaidőben hivatali helyiségen kívül történő, valamint a hivatali helyiségen kívüli hivatali munkaidőn túl történő házasságkötési esemény lebonyolításának többletszolgáltatási díja egységesen 30.000 Ft.”

3. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „5. § A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötési eseményen közreműködő anyakönyvvezetőt házasságkötési eseményenként, ha nem a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő kiadását kéri, bruttó 25.000 Ft díjazás illeti meg.”

4. § Ez a rendelet 2022. július 7. napján 10,00 órakor lép hatályba.