Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 11- 2022. 11. 11

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.11.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei 149.001.206 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 143.665.206 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 5.336.000 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 120.198.163 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 113.857.163 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 6.341.000 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 174.532.282 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 29.808.043 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -1.005.000 Ft-ban,

állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Sorkifalud Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Sorkifalud Község Önkormányzata és költségvetési szervei előirányzatai összesen

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

50 499 987

0

0

50 499 987

50 499 987

0

0

50 499 987

50 292 659

0

0

50 292 659

49 223 848

0

0

49 223 848

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

450 000

0

0

450 000

450 000

0

0

450 000

450 000

0

0

450 000

1 910 000

0

0

1 910 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

798 000

0

0

798 000

798 000

0

0

798 000

817 500

0

0

817 500

1 011 000

0

0

1 011 000

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

2 560 000

0

0

2 560 000

2 560 000

0

0

2 560 000

2 560 000

0

0

2 560 000

2 348 403

0

0

2 348 403

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

950 000

0

0

950 000

950 000

0

0

950 000

950 000

0

0

950 000

750 000

0

0

750 000

Egyéb költségtérítések

K1110

134 000

0

0

134 000

134 000

0

0

134 000

134 000

0

0

134 000

107 957

0

0

107 957

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

622 000

0

0

622 000

1 762 000

0

0

1 762 000

1 862 000

0

0

1 862 000

2 600 000

0

0

2 600 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

56 013 987

0

0

56 013 987

57 153 987

0

0

57 153 987

57 066 159

0

0

57 066 159

57 951 208

0

0

57 951 208

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 631 000

0

0

3 631 000

5 363 590

0

0

5 363 590

5 363 590

0

0

5 363 590

5 363 590

0

0

5 363 590

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 375 000

0

0

1 375 000

1 555 000

0

0

1 555 000

1 697 000

0

0

1 697 000

1 702 766

0

0

1 702 766

Egyéb külső személyi juttatások

K123

400 000

0

0

400 000

2 175 000

0

0

2 175 000

2 720 000

0

0

2 720 000

3 597 453

0

0

3 597 453

Külső személyi juttatások

K12

5 406 000

0

0

5 406 000

9 093 590

0

0

9 093 590

9 780 590

0

0

9 780 590

10 663 809

0

0

10 663 809

Személyi juttatások

K1

61 419 987

0

0

61 419 987

66 247 577

0

0

66 247 577

66 846 749

0

0

66 846 749

68 615 017

0

0

68 615 017

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 360 000

0

0

8 360 000

9 052 717

0

0

9 052 717

9 052 717

0

0

9 052 717

8 985 237

0

0

8 985 237

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 590 000

0

10 000

2 600 000

2 854 396

0

10 000

2 864 396

2 854 396

0

10 000

2 864 396

3 431 783

0

10 000

3 441 783

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 690 000

0

10 000

2 700 000

2 954 396

0

10 000

2 964 396

2 954 396

0

10 000

2 964 396

3 531 783

0

10 000

3 541 783

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 148 600

0

0

1 148 600

1 148 600

0

0

1 148 600

1 148 600

0

0

1 148 600

1 367 480

0

0

1 367 480

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

305 000

0

0

305 000

305 000

0

0

305 000

305 000

0

0

305 000

305 000

0

0

305 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 453 600

0

0

1 453 600

1 453 600

0

0

1 453 600

1 453 600

0

0

1 453 600

1 672 480

0

0

1 672 480

Közüzemi díjak

K331

3 230 000

0

0

3 230 000

3 230 000

0

0

3 230 000

3 230 000

0

0

3 230 000

4 000 000

0

0

4 000 000

Vásárolt élelmezés

K332

12 600 000

0

0

12 600 000

12 600 000

0

0

12 600 000

12 600 000

0

0

12 600 000

22 000 000

0

0

22 000 000

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

910 000

0

0

910 000

910 000

0

0

910 000

910 000

0

0

910 000

1 134 430

0

0

1 134 430

Közvetített szolgáltatások

K335

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

700 000

0

0

700 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 277 271

0

0

2 277 271

2 277 271

0

0

2 277 271

2 277 271

0

0

2 277 271

2 350 000

0

0

2 350 000

Egyéb szolgáltatások

K337

6 813 685

0

0

6 813 685

6 813 685

0

0

6 813 685

6 813 685

0

0

6 813 685

8 210 000

0

0

8 210 000

Szolgáltatási kiadások

K33

26 330 956

0

0

26 330 956

26 330 956

0

0

26 330 956

26 330 956

0

0

26 330 956

38 394 430

0

0

38 394 430

Kiküldetések kiadásai

K341

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

47 886

0

0

47 886

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

47 886

0

0

47 886

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 013 050

0

3 000

7 016 050

7 013 050

0

3 000

7 016 050

7 113 050

0

3 000

7 116 050

10 450 000

0

3 000

10 453 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

10 500

0

0

10 500

10 500

0

0

10 500

Egyéb dologi kiadások

K355

21 000

0

0

21 000

21 000

0

0

21 000

21 000

0

0

21 000

40 000

0

0

40 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 034 050

0

3 000

7 037 050

7 034 050

0

3 000

7 037 050

7 144 550

0

3 000

7 147 550

10 500 500

0

3 000

10 503 500

Dologi kiadások

K3

37 658 606

0

13 000

37 671 606

37 923 002

0

13 000

37 936 002

38 033 502

0

13 000

38 046 502

54 147 079

0

13 000

54 160 079

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

32 242 700

0

0

32 242 700

32 242 700

0

0

32 242 700

32 242 700

0

0

32 242 700

32 242 700

0

0

32 242 700

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

140 000

500 000

0

640 000

140 000

500 000

0

640 000

140 000

500 000

0

640 000

200 000

500 000

0

700 000

Tartalékok

K513

4 144 950

0

0

4 144 950

3 401 046

0

0

3 401 046

15 640 451

0

0

15 640 451

3 351 136

0

0

3 351 136

Egyéb működési célú kiadások

K5

36 527 650

500 000

0

37 027 650

35 783 746

500 000

0

36 283 746

48 023 151

500 000

0

48 523 151

35 793 836

500 000

0

36 293 836

Működési kiadások összesen

146 154 243

500 000

13 000

146 667 243

151 195 042

500 000

13 000

151 708 042

164 144 119

500 000

13 000

164 657 119

169 729 169

500 000

13 000

170 242 169

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

231 000

0

0

231 000

231 000

0

0

231 000

231 000

0

0

231 000

241 000

0

0

241 000

Beruházások

K6

1 331 000

0

0

1 331 000

1 331 000

0

0

1 331 000

1 331 000

0

0

1 331 000

1 341 000

0

0

1 341 000

Ingatlanok felújítása

K71

3 937 008

0

0

3 937 008

3 937 008

0

0

3 937 008

3 937 008

0

0

3 937 008

3 937 008

0

0

3 937 008

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 062 992

0

0

1 062 992

1 062 992

0

0

1 062 992

1 062 992

0

0

1 062 992

1 062 992

0

0

1 062 992

Felújítások

K7

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

6 331 000

0

0

6 331 000

6 331 000

0

0

6 331 000

6 331 000

0

0

6 331 000

6 341 000

0

0

6 341 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

152 485 243

500 000

13 000

152 998 243

157 526 042

500 000

13 000

158 039 042

170 475 119

500 000

13 000

170 988 119

176 070 169

500 000

13 000

176 583 169

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

157 054 775

500 000

13 000

157 567 775

162 095 574

500 000

13 000

162 608 574

175 044 651

500 000

13 000

175 557 651

180 639 701

500 000

13 000

181 152 701

1A. Melléklet

Sorkifalud Község Önkormányzata előirányzatai

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

14 750 000

0

0

14 750 000

14 750 000

0

0

14 750 000

14 750 000

0

0

14 750 000

14 750 000

0

0

14 750 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

450 000

0

0

450 000

450 000

0

0

450 000

450 000

0

0

450 000

450 000

0

0

450 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15 200 000

0

0

15 200 000

15 200 000

0

0

15 200 000

15 300 000

0

0

15 300 000

15 300 000

0

0

15 300 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 631 000

0

0

3 631 000

5 363 590

0

0

5 363 590

5 363 590

0

0

5 363 590

5 363 590

0

0

5 363 590

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 255 000

0

0

1 255 000

1 255 000

0

0

1 255 000

1 255 000

0

0

1 255 000

1 255 000

0

0

1 255 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

Külső személyi juttatások

K12

5 186 000

0

0

5 186 000

6 918 590

0

0

6 918 590

6 918 590

0

0

6 918 590

6 918 590

0

0

6 918 590

Személyi juttatások

K1

20 386 000

0

0

20 386 000

22 118 590

0

0

22 118 590

22 218 590

0

0

22 218 590

22 218 590

0

0

22 218 590

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 860 000

0

0

2 860 000

3 085 237

0

0

3 085 237

3 085 237

0

0

3 085 237

3 085 237

0

0

3 085 237

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 490 000

0

10 000

2 500 000

2 490 000

0

10 000

2 500 000

2 490 000

0

10 000

2 500 000

2 490 000

0

10 000

2 500 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 590 000

0

10 000

2 600 000

2 590 000

0

10 000

2 600 000

2 590 000

0

10 000

2 600 000

2 590 000

0

10 000

2 600 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

603 000

0

0

603 000

603 000

0

0

603 000

603 000

0

0

603 000

753 000

0

0

753 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

305 000

0

0

305 000

305 000

0

0

305 000

305 000

0

0

305 000

305 000

0

0

305 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

908 000

0

0

908 000

908 000

0

0

908 000

908 000

0

0

908 000

1 058 000

0

0

1 058 000

Közüzemi díjak

K331

3 230 000

0

0

3 230 000

3 230 000

0

0

3 230 000

3 230 000

0

0

3 230 000

4 000 000

0

0

4 000 000

Vásárolt élelmezés

K332

12 600 000

0

0

12 600 000

12 600 000

0

0

12 600 000

12 600 000

0

0

12 600 000

22 000 000

0

0

22 000 000

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

610 000

0

0

610 000

610 000

0

0

610 000

610 000

0

0

610 000

800 000

0

0

800 000

Közvetített szolgáltatások

K335

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

700 000

0

0

700 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

800 000

0

0

800 000

800 000

0

0

800 000

800 000

0

0

800 000

1 100 000

0

0

1 100 000

Egyéb szolgáltatások

K337

6 160 000

0

0

6 160 000

6 160 000

0

0

6 160 000

6 160 000

0

0

6 160 000

7 760 000

0

0

7 760 000

Szolgáltatási kiadások

K33

23 900 000

0

0

23 900 000

23 900 000

0

0

23 900 000

23 900 000

0

0

23 900 000

36 360 000

0

0

36 360 000

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 643 050

0

3 000

6 646 050

6 643 050

0

3 000

6 646 050

6 643 050

0

3 000

6 646 050

10 000 000

0

3 000

10 003 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

10 500

0

0

10 500

10 500

0

0

10 500

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

0

0

20 000

20 000

0

0

20 000

20 000

0

0

20 000

40 000

0

0

40 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 663 050

0

3 000

6 666 050

6 663 050

0

3 000

6 666 050

6 673 550

0

3 000

6 676 550

10 050 500

0

3 000

10 053 500

Dologi kiadások

K3

34 061 050

0

13 000

34 074 050

34 061 050

0

13 000

34 074 050

34 071 550

0

13 000

34 084 550

50 058 500

0

13 000

50 071 500

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

32 242 700

0

0

32 242 700

32 242 700

0

0

32 242 700

32 242 700

0

0

32 242 700

32 242 700

0

0

32 242 700

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

140 000

500 000

0

640 000

140 000

500 000

0

640 000

140 000

500 000

0

640 000

200 000

500 000

0

700 000

Tartalékok

K513

4 144 950

0

0

4 144 950

3 401 046

0

0

3 401 046

15 640 451

0

0

15 640 451

3 351 136

0

0

3 351 136

Egyéb működési célú kiadások

K5

36 527 650

500 000

0

37 027 650

35 783 746

500 000

0

36 283 746

48 023 151

500 000

0

48 523 151

35 793 836

500 000

0

36 293 836

Működési kiadások összesen

96 022 700

500 000

13 000

96 535 700

97 236 623

500 000

13 000

97 749 623

109 586 528

500 000

13 000

110 099 528

113 344 163

500 000

13 000

113 857 163

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

231 000

0

0

231 000

231 000

0

0

231 000

231 000

0

0

231 000

241 000

0

0

241 000

Beruházások

K6

1 331 000

0

0

1 331 000

1 331 000

0

0

1 331 000

1 331 000

0

0

1 331 000

1 341 000

0

0

1 341 000

Ingatlanok felújítása

K71

3 937 008

0

0

3 937 008

3 937 008

0

0

3 937 008

3 937 008

0

0

3 937 008

3 937 008

0

0

3 937 008

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 062 992

0

0

1 062 992

1 062 992

0

0

1 062 992

1 062 992

0

0

1 062 992

1 062 992

0

0

1 062 992

Felújítások

K7

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

6 331 000

0

0

6 331 000

6 331 000

0

0

6 331 000

6 331 000

0

0

6 331 000

6 341 000

0

0

6 341 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

102 353 700

500 000

13 000

102 866 700

103 567 623

500 000

13 000

104 080 623

115 917 528

500 000

13 000

116 430 528

119 685 163

500 000

13 000

120 198 163

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

49 764 587

0

0

49 764 587

49 764 587

0

0

49 764 587

49 764 587

0

0

49 764 587

49 764 587

0

0

49 764 587

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

54 334 119

0

0

54 334 119

54 334 119

0

0

54 334 119

54 334 119

0

0

54 334 119

54 334 119

0

0

54 334 119

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

54 334 119

0

0

54 334 119

54 334 119

0

0

54 334 119

54 334 119

0

0

54 334 119

54 334 119

0

0

54 334 119

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

156 687 819

500 000

13 000

157 200 819

157 901 742

500 000

13 000

158 414 742

170 251 647

500 000

13 000

170 764 647

174 019 282

500 000

13 000

174 532 282

1B. Melléklet

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

35 749 987

0

0

35 749 987

35 749 987

0

0

35 749 987

35 542 659

0

0

35 542 659

34 473 848

0

0

34 473 848

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 460 000

0

0

1 460 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

798 000

0

0

798 000

798 000

0

0

798 000

817 500

0

0

817 500

1 011 000

0

0

1 011 000

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

2 560 000

0

0

2 560 000

2 560 000

0

0

2 560 000

2 560 000

0

0

2 560 000

2 348 403

0

0

2 348 403

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

950 000

0

0

950 000

950 000

0

0

950 000

950 000

0

0

950 000

750 000

0

0

750 000

Egyéb költségtérítések

K1110

134 000

0

0

134 000

134 000

0

0

134 000

134 000

0

0

134 000

107 957

0

0

107 957

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

622 000

0

0

622 000

1 762 000

0

0

1 762 000

1 762 000

0

0

1 762 000

2 500 000

0

0

2 500 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

40 813 987

0

0

40 813 987

41 953 987

0

0

41 953 987

41 766 159

0

0

41 766 159

42 651 208

0

0

42 651 208

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

120 000

0

0

120 000

300 000

0

0

300 000

442 000

0

0

442 000

447 766

0

0

447 766

Egyéb külső személyi juttatások

K123

100 000

0

0

100 000

1 875 000

0

0

1 875 000

2 420 000

0

0

2 420 000

3 297 453

0

0

3 297 453

Külső személyi juttatások

K12

220 000

0

0

220 000

2 175 000

0

0

2 175 000

2 862 000

0

0

2 862 000

3 745 219

0

0

3 745 219

Személyi juttatások

K1

41 033 987

0

0

41 033 987

44 128 987

0

0

44 128 987

44 628 159

0

0

44 628 159

46 396 427

0

0

46 396 427

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 500 000

0

0

5 500 000

5 967 480

0

0

5 967 480

5 967 480

0

0

5 967 480

5 900 000

0

0

5 900 000

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

100 000

0

0

100 000

364 396

0

0

364 396

364 396

0

0

364 396

941 783

0

0

941 783

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

100 000

0

0

100 000

364 396

0

0

364 396

364 396

0

0

364 396

941 783

0

0

941 783

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

545 600

0

0

545 600

545 600

0

0

545 600

545 600

0

0

545 600

614 480

0

0

614 480

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommunikációs szolgáltatások

K32

545 600

0

0

545 600

545 600

0

0

545 600

545 600

0

0

545 600

614 480

0

0

614 480

Közüzemi díjak

K331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

334 430

0

0

334 430

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 477 271

0

0

1 477 271

1 477 271

0

0

1 477 271

1 477 271

0

0

1 477 271

1 250 000

0

0

1 250 000

Egyéb szolgáltatások

K337

653 685

0

0

653 685

653 685

0

0

653 685

653 685

0

0

653 685

450 000

0

0

450 000

Szolgáltatási kiadások

K33

2 430 956

0

0

2 430 956

2 430 956

0

0

2 430 956

2 430 956

0

0

2 430 956

2 034 430

0

0

2 034 430

Kiküldetések kiadásai

K341

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

47 886

0

0

47 886

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

47 886

0

0

47 886

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

370 000

0

0

370 000

370 000

0

0

370 000

470 000

0

0

470 000

450 000

0

0

450 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

1 000

0

0

1 000

1 000

0

0

1 000

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

371 000

0

0

371 000

371 000

0

0

371 000

471 000

0

0

471 000

450 000

0

0

450 000

Dologi kiadások

K3

3 597 556

0

0

3 597 556

3 861 952

0

0

3 861 952

3 961 952

0

0

3 961 952

4 088 579

0

0

4 088 579

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások összesen

50 131 543

0

0

50 131 543

53 958 419

0

0

53 958 419

54 557 591

0

0

54 557 591

56 385 006

0

0

56 385 006

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

50 131 543

0

0

50 131 543

53 958 419

0

0

53 958 419

54 557 591

0

0

54 557 591

56 385 006

0

0

56 385 006

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

50 131 543

0

0

50 131 543

53 958 419

0

0

53 958 419

54 557 591

0

0

54 557 591

56 385 006

0

0

56 385 006

2. melléklet

Sorkifalud Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Sorkifalud és költségvetési szervei előirányzatai összesen

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

66 242 067

0

0

66 242 067

66 242 067

0

0

66 242 067

66 242 067

0

0

66 242 067

66 242 067

0

0

66 242 067

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

27 314 700

0

0

27 314 700

27 314 700

0

0

27 314 700

27 314 700

0

0

27 314 700

28 418 182

0

0

28 418 182

Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

9 830 300

0

0

9 830 300

9 830 300

0

0

9 830 300

9 830 300

0

0

9 830 300

9 921 830

0

0

9 921 830

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

B1132

14 348 752

0

0

14 348 752

13 604 848

0

0

13 604 848

13 604 848

0

0

13 604 848

14 791 159

0

0

14 791 159

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

1 957 827

0

0

1 957 827

2 040 656

0

0

2 040 656

2 124 958

0

0

2 124 958

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

874 800

0

0

874 800

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

120 005 819

0

0

120 005 819

121 219 742

0

0

121 219 742

121 302 571

0

0

121 302 571

124 642 996

0

0

124 642 996

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8 200 000

0

0

8 200 000

12 026 876

0

0

12 026 876

12 626 048

0

0

12 626 048

14 448 462

0

0

14 448 462

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

128 205 819

0

0

128 205 819

133 246 618

0

0

133 246 618

133 928 619

0

0

133 928 619

139 091 458

0

0

139 091 458

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

3 000 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

3 000 000

3 000 000

0

0

3 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

35 000

0

10 000

45 000

35 000

0

10 000

45 000

35 000

0

10 000

45 000

35 000

0

10 000

45 000

Közhatalmi bevételek

B3

3 535 000

0

10 000

3 545 000

3 535 000

0

10 000

3 545 000

3 535 000

0

10 000

3 545 000

3 535 000

0

10 000

3 545 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 825 714

100 000

0

2 925 714

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

600 000

0

0

600 000

600 000

0

0

600 000

600 000

0

0

600 000

600 000

0

0

600 000

Tulajdonosi bevételek

B404

2 450 000

300 000

0

2 750 000

2 450 000

300 000

0

2 750 000

2 450 000

300 000

0

2 750 000

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

251 496

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

5 000

Működési bevételek

B4

6 550 000

300 000

0

6 850 000

6 550 000

300 000

0

6 850 000

6 550 000

300 000

0

6 850 000

7 182 211

100 000

0

7 282 211

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

138 290 819

300 000

10 000

138 600 819

143 331 618

300 000

10 000

143 641 618

144 013 619

300 000

10 000

144 323 619

149 808 669

100 000

10 000

149 918 669

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

5 336 000

0

0

5 336 000

5 336 000

0

0

5 336 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

5 336 000

0

0

5 336 000

5 336 000

0

0

5 336 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

5 336 000

0

0

5 336 000

5 336 000

0

0

5 336 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

138 290 819

300 000

10 000

138 600 819

143 331 618

300 000

10 000

143 641 618

149 349 619

300 000

10 000

149 659 619

155 144 669

100 000

10 000

155 254 669

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

42 268 119

-200 000

-3 000

42 065 119

46 094 995

-200 000

-3 000

45 891 995

34 427 091

-200 000

-3 000

34 224 091

36 464 506

-400 000

-3 000

36 061 506

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-6 331 000

0

0

-6 331 000

-6 331 000

0

0

-6 331 000

-995 000

0

0

-995 000

-1 005 000

0

0

-1 005 000

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

18 966 956

0

0

18 966 956

18 966 956

0

0

18 966 956

25 898 032

0

0

25 898 032

25 898 032

0

0

25 898 032

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

18 966 956

0

0

18 966 956

18 966 956

0

0

18 966 956

25 898 032

0

0

25 898 032

25 898 032

0

0

25 898 032

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

18 966 956

0

0

18 966 956

18 966 956

0

0

18 966 956

25 898 032

0

0

25 898 032

25 898 032

0

0

25 898 032

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

18 966 956

0

0

18 966 956

18 966 956

0

0

18 966 956

25 898 032

0

0

25 898 032

25 898 032

0

0

25 898 032

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

157 257 775

300 000

10 000

157 567 775

162 298 574

300 000

10 000

162 608 574

175 247 651

300 000

10 000

175 557 651

181 042 701

100 000

10 000

181 152 701

2A. Melléklet

Sorkifalud ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

66 242 067

0

0

66 242 067

66 242 067

0

0

66 242 067

66 242 067

0

0

66 242 067

66 242 067

0

0

66 242 067

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

27 314 700

0

0

27 314 700

27 314 700

0

0

27 314 700

27 314 700

0

0

27 314 700

28 418 182

0

0

28 418 182

Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

9 830 300

0

0

9 830 300

9 830 300

0

0

9 830 300

9 830 300

0

0

9 830 300

9 921 830

0

0

9 921 830

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

B1132

14 348 752

0

0

14 348 752

13 604 848

0

0

13 604 848

13 604 848

0

0

13 604 848

14 791 159

0

0

14 791 159

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

1 957 827

0

0

1 957 827

2 040 656

0

0

2 040 656

2 124 958

0

0

2 124 958

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

874 800

0

0

874 800

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

120 005 819

0

0

120 005 819

121 219 742

0

0

121 219 742

121 302 571

0