Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 03 - 2022. 03. 03

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.03.03.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, az 5. § (1) és (2) bekezdés a), b) és c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés j) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 19/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Korlátozottan forgalomképes vagyon

A

B

C

D

E

Helyrajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület (m2)

Tulajdoni hányad%

1.

1/ / /

Községháza

KOSSUTH 30.

2378

68

2.

28/ 4/ /

Kápolna

PETŐFI

21

100

3.

231/ / /

óvoda

PETŐFI 11

9421

100

4.

239/ 1/ /

Tűzoltóság

KOSSUTH 93

3561

100

5.

253/ 1/ /

általános iskola

KOSSUTH 75

13077

46

6.

253/ 3/ /

Orvosi rendelő

KOSSUTH 73

4273

64

7.

402/ / /

Kultúrház

JÓKAI

1436

100

8.

453/ / /

Tűzoltóság

JÓKAI

59

100

9.

/ / /

Szennyvízcsatorna

NÉVTELEN

100

10.

247/ 1/A/ 3

Lakóház, udvar - társasház

KOSSUTH 79/B

4623

30

11.

247/ 5/ /

Beépítetlen terület

NÉVTELEN

509

30

12.

0191/ 3/ /

Gyep

NÉVTELEN

1194

100

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. március 4. napjával.