Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 11 - 2022. 05. 11

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.11.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei 180.193.433 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 141.379.054 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 38.814.379 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 290.401.047 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 110.573.421 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 179.827.626 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 348.825.714 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 30.805.633 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -141.013.247 Ft-ban,

állapítja meg.”

2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

6. § Az Ör. 11. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

7. § Az Ör. 12. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

8. § Az Ör. 14. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

9. § Az Ör. 16. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

10. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Sorkifalud Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Sorkifalud Község Önkormányzata és költségvetési szervei előirányzatai összesen

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

45 980 000

0

0

45 980 000

42 480 000

0

0

42 480 000

41 480 000

0

0

41 480 000

41 280 000

0

0

41 280 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 180 000

0

0

1 180 000

3 380 000

0

0

3 380 000

5 141 131

0

0

5 141 131

6 493 157

0

0

6 493 157

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

235 200

0

0

235 200

294 000

0

0

294 000

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

1 400 000

0

0

1 400 000

1 400 000

0

0

1 400 000

1 375 000

0

0

1 375 000

1 375 000

0

0

1 375 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

950 000

0

0

950 000

950 000

0

0

950 000

950 000

0

0

950 000

745 455

0

0

745 455

Egyéb költségtérítések

K1110

338 000

0

0

338 000

356 000

0

0

356 000

356 000

0

0

356 000

175 000

0

0

175 000

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

625 000

0

0

625 000

1 450 000

0

0

1 450 000

2 300 000

0

0

2 300 000

2 305 506

0

0

2 305 506

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

50 473 000

0

0

50 473 000

50 016 000

0

0

50 016 000

51 837 331

0

0

51 837 331

52 668 118

0

0

52 668 118

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 328 000

0

0

3 328 000

3 328 000

0

0

3 328 000

3 328 000

0

0

3 328 000

3 328 000

0

0

3 328 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

3 113 000

0

0

3 113 000

2 553 000

0

0

2 553 000

2 733 000

0

0

2 733 000

2 618 066

0

0

2 618 066

Egyéb külső személyi juttatások

K123

850 000

0

0

850 000

1 350 000

0

0

1 350 000

1 350 000

0

0

1 350 000

1 150 000

0

0

1 150 000

Külső személyi juttatások

K12

7 291 000

0

0

7 291 000

7 231 000

0

0

7 231 000

7 411 000

0

0

7 411 000

7 096 066

0

0

7 096 066

Személyi juttatások

K1

57 764 000

0

0

57 764 000

57 247 000

0

0

57 247 000

59 248 331

0

0

59 248 331

59 764 184

0

0

59 764 184

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 407 420

0

0

9 407 420

9 323 400

0

0

9 323 400

9 643 400

0

0

9 643 400

9 612 448

0

0

9 612 448

Szakmai anyagok beszerzése

K311

80 000

0

0

80 000

80 000

0

0

80 000

60 000

0

0

60 000

60 000

0

0

60 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 580 000

0

10 000

2 590 000

2 580 000

0

10 000

2 590 000

1 980 000

0

10 000

1 990 000

2 195 000

0

10 000

2 205 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 660 000

0

10 000

2 670 000

2 660 000

0

10 000

2 670 000

2 040 000

0

10 000

2 050 000

2 255 000

0

10 000

2 265 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 260 000

0

0

1 260 000

1 260 000

0

0

1 260 000

1 540 000

0

0

1 540 000

1 523 000

0

0

1 523 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

570 000

0

0

570 000

570 000

0

0

570 000

470 000

0

0

470 000

422 000

0

0

422 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 830 000

0

0

1 830 000

1 830 000

0

0

1 830 000

2 010 000

0

0

2 010 000

1 945 000

0

0

1 945 000

Közüzemi díjak

K331

3 630 000

0

0

3 630 000

3 913 891

0

0

3 913 891

3 472 586

0

0

3 472 586

3 492 586

0

0

3 492 586

Vásárolt élelmezés

K332

12 600 000

0

0

12 600 000

12 600 000

0

0

12 600 000

14 000 000

0

0

14 000 000

15 832 863

0

0

15 832 863

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

690 000

0

0

690 000

690 000

0

0

690 000

930 000

0

0

930 000

1 008 926

0

0

1 008 926

Közvetített szolgáltatások

K335

600 000

0

0

600 000

600 000

0

0

600 000

600 000

0

0

600 000

600 000

0

0

600 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 280 000

0

0

2 280 000

2 634 000

0

0

2 634 000

3 285 000

0

0

3 285 000

3 185 477

0

0

3 185 477

Egyéb szolgáltatások

K337

6 563 000

0

0

6 563 000

6 913 000

0

0

6 913 000

6 770 000

0

0

6 770 000

9 075 000

0

0

9 075 000

Szolgáltatási kiadások

K33

26 363 000

0

0

26 363 000

27 350 891

0

0

27 350 891

29 057 586

0

0

29 057 586

33 194 852

0

0

33 194 852

Kiküldetések kiadásai

K341

500 000

0

0

500 000

150 000

0

0

150 000

60 000

0

0

60 000

40 000

0

0

40 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

500 000

0

0

500 000

150 000

0

0

150 000

60 000

0

0

60 000

40 000

0

0

40 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 450 500

0

3 000

7 453 500

7 450 500

0

3 000

7 453 500

7 200 000

0

3 000

7 203 000

7 858 975

0

3 000

7 861 975

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

10 500

0

0

10 500

10 500

0

0

10 500

10 500

0

0

10 500

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

0

0

20 000

20 000

0

0

20 000

80 945

0

0

80 945

149 945

0

0

149 945

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 470 500

0

3 000

7 473 500

7 481 000

0

3 000

7 484 000

7 291 445

0

3 000

7 294 445

8 019 420

0

3 000

8 022 420

Dologi kiadások

K3

38 823 500

0

13 000

38 836 500

39 471 891

0

13 000

39 484 891

40 459 031

0

13 000

40 472 031

45 454 272

0

13 000

45 467 272

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 000 000

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

4 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 000 000

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

4 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

1 176

0

0

1 176

1 176

0

0

1 176

1 176

0

0

1 176

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

24 896 830

0

0

24 896 830

24 896 830

0

0

24 896 830

24 896 830

0

0

24 896 830

26 705 191

0

0

26 705 191

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

500 000

0

550 000

50 000

500 000

0

550 000

50 000

500 000

0

550 000

150 000

500 000

0

650 000

Tartalékok

K513

1 000 299

0

0

1 000 299

44 884 455

0

0

44 884 455

36 817 525

0

0

36 817 525

19 352 022

0

0

19 352 022

Egyéb működési célú kiadások

K5

25 947 129

500 000

0

26 447 129

69 832 461

500 000

0

70 332 461

61 765 531

500 000

0

62 265 531

46 208 389

500 000

0

46 708 389

Működési kiadások összesen

135 942 049

500 000

13 000

136 455 049

179 874 752

500 000

13 000

180 387 752

175 116 293

500 000

13 000

175 629 293

165 039 293

500 000

13 000

165 552 293

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11 188 274

0

0

11 188 274

11 338 274

0

0

11 338 274

11 309 550

0

0

11 309 550

11 330 802

0

0

11 330 802

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 028 834

0

0

3 028 834

3 028 834

0

0

3 028 834

3 025 128

0

0

3 025 128

3 030 866

0

0

3 030 866

Beruházások

K6

14 217 108

0

0

14 217 108

14 367 108

0

0

14 367 108

14 334 678

0

0

14 334 678

14 361 668

0

0

14 361 668

Ingatlanok felújítása

K71

93 303 263

0

0

93 303 263

93 303 263

0

0

93 303 263

111 878 882

0

0

111 878 882

130 710 292

0

0

130 710 292

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

25 191 881

0

0

25 191 881

25 191 881

0

0

25 191 881

30 168 298

0

0

30 168 298

34 897 364

0

0

34 897 364

Felújítások

K7

118 495 144

0

0

118 495 144

118 495 144

0

0

118 495 144

142 047 180

0

0

142 047 180

165 607 656

0

0

165 607 656

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

129 862

0

0

129 862

129 862

0

0

129 862

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

129 862

0

0

129 862

129 862

0

0

129 862

Felhalmozási kiadások összesen

132 712 252

0

0

132 712 252

132 862 252

0

0

132 862 252

156 511 720

0

0

156 511 720

180 099 186

0

0

180 099 186

Költségvetési kiadások

K1-K8

268 654 301

500 000

13 000

269 167 301

312 737 004

500 000

13 000

313 250 004

331 628 013

500 000

13 000

332 141 013

345 138 479

500 000

13 000

345 651 479

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 500 730

0

0

4 500 730

4 500 730

0

0

4 500 730

4 500 730

0

0

4 500 730

4 500 730

0

0

4 500 730

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

4 500 730

0

0

4 500 730

4 500 730

0

0

4 500 730

4 500 730

0

0

4 500 730

4 500 730

0

0

4 500 730

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

4 500 730

0

0

4 500 730

4 500 730

0

0

4 500 730

4 500 730

0

0

4 500 730

4 500 730

0

0

4 500 730

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

273 155 031

500 000

13 000

273 668 031

317 237 734

500 000

13 000

317 750 734

336 128 743

500 000

13 000

336 641 743

349 639 209

500 000

13 000

350 152 209

1A. Melléklet

Sorkifalud Község Önkormányzata előirányzatai

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 480 000

0

0

10 480 000

10 480 000

0

0

10 480 000

10 480 000

0

0

10 480 000

10 480 000

0

0

10 480 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

180 000

0

0

180 000

180 000

0

0

180 000

180 000

0

0

180 000

460 000

0

0

460 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

50 000

0

0

50 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10 710 000

0

0

10 710 000

10 710 000

0

0

10 710 000

10 710 000

0

0

10 710 000

10 990 000

0

0

10 990 000

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 328 000

0

0

3 328 000

3 328 000

0

0

3 328 000

3 328 000

0

0

3 328 000

3 328 000

0

0

3 328 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 853 000

0

0

1 853 000

1 853 000

0

0

1 853 000

1 853 000

0

0

1 853 000

1 853 000

0

0

1 853 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

Külső személyi juttatások

K12

5 531 000

0

0

5 531 000

5 531 000

0

0

5 531 000

5 531 000

0

0

5 531 000

5 531 000

0

0

5 531 000

Személyi juttatások

K1

16 241 000

0

0

16 241 000

16 241 000

0

0

16 241 000

16 241 000

0

0

16 241 000

16 521 000

0

0

16 521 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 743 400

0

0

2 743 400

2 743 400

0

0

2 743 400

2 743 400

0

0

2 743 400

2 743 400

0

0

2 743 400

Szakmai anyagok beszerzése

K311

60 000

0

0

60 000

60 000

0

0

60 000

60 000

0

0

60 000

60 000

0

0

60 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 750 000

0

10 000

1 760 000

1 750 000

0

10 000

1 760 000

1 750 000

0

10 000

1 760 000

1 910 000

0

10 000

1 920 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 810 000

0

10 000

1 820 000

1 810 000

0

10 000

1 820 000

1 810 000

0

10 000

1 820 000

1 970 000

0

10 000

1 980 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

560 000

0

0

560 000

560 000

0

0

560 000

860 000

0

0

860 000

860 000

0

0

860 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

220 000

0

0

220 000

220 000

0

0

220 000

220 000

0

0

220 000

270 000

0

0

270 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

780 000

0

0

780 000

780 000

0

0

780 000

1 080 000

0

0

1 080 000

1 130 000

0

0

1 130 000

Közüzemi díjak

K331

3 030 000

0

0

3 030 000

3 030 000

0

0

3 030 000

3 030 000

0

0

3 030 000

3 050 000

0

0

3 050 000

Vásárolt élelmezés

K332

12 600 000

0

0

12 600 000

12 600 000

0

0

12 600 000

14 000 000

0

0

14 000 000

15 832 863

0

0

15 832 863

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

390 000

0

0

390 000

390 000

0

0

390 000

650 000

0

0

650 000

751 469

0

0

751 469

Közvetített szolgáltatások

K335

600 000

0

0

600 000

600 000

0

0

600 000

600 000

0

0

600 000

600 000

0

0

600 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

750 000

0

0

750 000

750 000

0

0

750 000

1 600 000

0

0

1 600 000

1 593 300

0

0

1 593 300

Egyéb szolgáltatások

K337

5 805 000

0

0

5 805 000

5 805 000

0

0

5 805 000

5 805 000

0

0

5 805 000

8 155 000

0

0

8 155 000

Szolgáltatási kiadások

K33

23 175 000

0

0

23 175 000

23 175 000

0

0

23 175 000

25 685 000

0

0

25 685 000

29 982 632

0

0

29 982 632

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 600 500

0

3 000

6 603 500

6 600 500

0

3 000

6 603 500

6 700 000

0

3 000

6 703 000

7 350 500

0

3 000

7 353 500

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

10 500

0

0

10 500

10 500

0

0

10 500

10 500

0

0

10 500

Egyéb dologi kiadások

K355

15 000

0

0

15 000

15 000

0

0

15 000

75 000

0

0

75 000

144 000

0

0

144 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 615 500

0

3 000

6 618 500

6 626 000

0

3 000

6 629 000

6 785 500

0

3 000

6 788 500

7 505 000

0

3 000

7 508 000

Dologi kiadások

K3

32 380 500

0

13 000

32 393 500

32 391 000

0

13 000

32 404 000

35 360 500

0

13 000

35 373 500

40 587 632

0

13 000

40 600 632

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 000 000

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

4 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 000 000

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

4 000 000

4 000 000

0

0

4 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

1 176

0

0

1 176

1 176

0

0

1 176

1 176

0

0

1 176

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

24 896 830

0

0

24 896 830

24 896 830

0

0

24 896 830

24 896 830

0

0

24 896 830

26 705 191

0

0

26 705 191

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

500 000

0

550 000

50 000

500 000

0

550 000

50 000

500 000

0

550 000

150 000

500 000

0

650 000

Tartalékok

K513

1 000 299

0

0

1 000 299

44 884 455

0

0

44 884 455

36 817 525

0

0

36 817 525

19 352 022

0

0

19 352 022

Egyéb működési célú kiadások

K5

25 947 129

500 000

0

26 447 129

69 832 461

500 000

0

70 332 461

61 765 531

500 000

0

62 265 531

46 208 389

500 000

0

46 708 389

Működési kiadások összesen

81 312 029

500 000

13 000

81 825 029

125 207 861

500 000

13 000

125 720 861

120 110 431

500 000

13 000

120 623 431

110 060 421

500 000

13 000

110 573 421

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11 088 274

0

0

11 088 274

11 088 274

0

0

11 088 274

11 088 274

0

0

11 088 274

11 088 274

0

0

11 088 274

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 001 834

0

0

3 001 834

3 001 834

0

0

3 001 834

3 001 834

0

0

3 001 834

3 001 834

0

0

3 001 834

Beruházások

K6

14 090 108

0

0

14 090 108

14 090 108

0

0

14 090 108

14 090 108

0

0

14 090 108

14 090 108

0

0

14 090 108

Ingatlanok felújítása

K71

93 303 263

0

0

93 303 263

93 303 263

0

0

93 303 263

111 878 882

0

0

111 878 882

130 710 292

0

0

130 710 292

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

25 191 881

0

0

25 191 881

25 191 881

0

0

25 191 881

30 168 298

0

0

30 168 298

34 897 364

0

0

34 897 364

Felújítások

K7

118 495 144

0

0

118 495 144

118 495 144

0

0

118 495 144

142 047 180

0

0

142 047 180

165 607 656

0

0

165 607 656

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

129 862

0

0

129 862

129 862

0

0

129 862

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

129 862

0

0

129 862

129 862

0

0

129 862

Felhalmozási kiadások összesen

132 585 252

0

0

132 585 252

132 585 252

0

0

132 585 252

156 267 150

0

0

156 267 150

179 827 626

0

0

179 827 626

Költségvetési kiadások

K1-K8

213 897 281

500 000

13 000

214 410 281

257 793 113

500 000

13 000

258 306 113

276 377 581

500 000

13 000

276 890 581

289 888 047

500 000

13 000

290 401 047

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 500 730

0

0

4 500 730

4 500 730

0

0

4 500 730

4 500 730

0

0

4 500 730

4 500 730

0

0

4 500 730

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

53 757 020

0

0

53 757 020

53 923 937

0

0

53 923 937

53 923 937

0

0

53 923 937

53 923 937

0

0

53 923 937

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

58 257 750

0

0

58 257 750

58 424 667

0

0

58 424 667

58 424 667

0

0

58 424 667

58 424 667

0

0

58 424 667

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

58 257 750

0

0

58 257 750

58 424 667

0

0

58 424 667

58 424 667

0

0

58 424 667

58 424 667

0

0

58 424 667

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

272 155 031

500 000

13 000

272 668 031

316 217 780

500 000

13 000

316 730 780

334 802 248

500 000

13 000

335 315 248

348 312 714

500 000

13 000

348 825 714

1B. Melléklet

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

35 500 000

0

0

35 500 000

32 000 000

0

0

32 000 000

31 000 000

0

0

31 000 000

30 800 000

0

0

30 800 000

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 000 000

0

0

1 000 000

3 200 000

0

0

3 200 000

4 961 131

0

0

4 961 131

6 033 157

0

0

6 033 157

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

235 200

0

0

235 200

294 000

0

0

294 000

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

1 400 000

0

0

1 400 000

1 400 000

0

0

1 400 000

1 375 000

0

0

1 375 000

1 375 000

0

0

1 375 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

900 000

0

0

900 000

900 000

0

0

900 000

900 000

0

0

900 000

695 455

0

0

695 455

Egyéb költségtérítések

K1110

338 000

0

0

338 000

356 000

0

0

356 000

356 000

0

0

356 000

175 000

0

0

175 000

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

625 000

0

0

625 000

1 450 000

0

0

1 450 000

2 300 000

0

0

2 300 000

2 305 506

0

0

2 305 506

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

39 763 000

0

0

39 763 000

39 306 000

0

0

39 306 000

41 127 331

0

0

41 127 331

41 678 118

0

0

41 678 118

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 260 000

0

0

1 260 000

700 000

0

0

700 000

880 000

0

0

880 000

765 066

0

0

765 066

Egyéb külső személyi juttatások

K123

500 000

0

0

500 000

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

800 000

0

0

800 000

Külső személyi juttatások

K12

1 760 000

0

0

1 760 000

1 700 000

0

0

1 700 000

1 880 000

0

0

1 880 000

1 565 066

0

0

1 565 066

Személyi juttatások

K1

41 523 000

0

0

41 523 000

41 006 000

0

0

41 006 000

43 007 331

0

0

43 007 331

43 243 184

0

0

43 243 184

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 664 020

0

0

6 664 020

6 580 000

0

0

6 580 000

6 900 000

0

0

6 900 000

6 869 048

0

0

6 869 048

Szakmai anyagok beszerzése

K311

20 000

0

0

20 000

20 000

0

0

20 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

830 000

0

0

830 000

830 000

0

0

830 000

230 000

0

0

230 000

285 000

0

0

285 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

850 000

0

0

850 000

850 000

0

0

850 000

230 000

0

0

230 000

285 000

0

0

285 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

700 000

0

0

700 000

700 000

0

0

700 000

680 000

0

0

680 000

663 000

0

0

663 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

250 000

0

0

250 000

152 000

0

0

152 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 050 000

0

0

1 050 000

1 050 000

0

0

1 050 000

930 000

0

0

930 000

815 000

0

0

815 000

Közüzemi díjak

K331

600 000

0

0

600 000

883 891

0

0

883 891

442 586

0

0

442 586

442 586

0

0

442 586

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

280 000

0

0

280 000

257 457

0

0

257 457

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 530 000

0

0

1 530 000

1 884 000

0

0

1 884 000

1 685 000

0

0

1 685 000

1 592 177

0

0

1 592 177

Egyéb szolgáltatások

K337

758 000

0

0

758 000

1 108 000

0

0

1 108 000

965 000

0

0

965 000

920 000

0

0

920 000

Szolgáltatási kiadások

K33

3 188 000

0

0

3 188 000

4 175 891

0

0

4 175 891

3 372 586

0

0

3 372 586

3 212 220

0

0

3 212 220

Kiküldetések kiadásai

K341

500 000

0

0

500 000

150 000

0

0

150 000

60 000

0

0

60 000

40 000

0

0

40 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

500 000

0

0

500 000

150 000

0

0

150 000

60 000

0

0

60 000

40 000

0

0

40 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

850 000

0

0

850 000

850 000

0

0

850 000

500 000

0

0

500 000

508 475

0

0

508 475

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

5 000

0

0

5 000

5 000

0

0

5 000

5 945

0

0

5 945

5 945

0

0

5 945

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

855 000

0

0

855 000

855 000

0

0

855 000

505 945

0

0

505 945

514 420

0

0

514 420

Dologi kiadások

K3

6 443 000

0

0

6 443 000

7 080 891

0

0

7 080 891

5 098 531

0

0

5 098 531

4 866 640

0

0

4 866 640

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások összesen

54 630 020

0

0

54 630 020

54 666 891

0

0

54 666 891

55 005 862

0

0

55 005 862

54 978 872

0

0

54 978 872

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

100 000

0

0

100 000

250 000

0

0

250 000

221 276

0

0

221 276

242 528

0

0

242 528

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

27 000

0

0

27 000

27 000

0

0

27 000

23 294

0

0

23 294

29 032

0

0

29 032

Beruházások

K6

127 000

0

0

127 000

277 000

0

0

277 000

244 570

0

0

244 570

271 560

0

0

271 560

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

127 000

0

0

127 000

277 000

0

0

277 000

244 570

0

0

244 570

271 560

0

0

271 560

Költségvetési kiadások

K1-K8

54 757 020

0

0

54 757 020

54 943 891

0

0

54 943 891

55 250 432

0

0

55 250 432

55 250 432

0

0

55 250 432

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

54 757 020

0

0

54 757 020

54 943 891

0

0

54 943 891

55 250 432

0

0

55 250 432

55 250 432

0

0

55 250 432

2. melléklet

Sorkifalud Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Sorkifalud és költségvetési szervei előirányzatai összesen

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

71 740 153

0

0

71 740 153

71 740 153

0

0

71 740 153

71 740 153

0

0

71 740 153

71 981 718

0

0

71 981 718

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

21 801 830

0

0

21 801 830

21 801 830

0

0

21 801 830

23 031 160

0

0

23 031 160

23 212 600

0

0

23 212 600

Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

4 524 000

0

0

4 524 000

4 524 000

0

0

4 524 000

4 524 000

0

0

4 524 000

6 516 236

0

0

6 516 236

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

B1132

12 182 265

0

0

12 182 265

12 182 265

0

0

12 182 265

12 182 265

0

0

12 182 265

13 142 809

0

0

13 142 809

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

694 653

0

0

694 653

1 389 306

0

0

1 389 306

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

690 780

0

0

690 780

690 780

0

0

690 780

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

112 518 248

0

0

112 518 248

112 518 248

0

0

112 518 248

115 133 011

0

0

115 133 011

119 203 449

0

0

119 203 449

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9 399 640

0

0

9 399 640

9 399 640

0

0

9 399 640

9 706 180

0

0

9 706 180

6 878 220

0

0

6 878 220

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

121 917 888

0

0

121 917 888

121 917 888

0

0

121 917 888

124 839 191

0

0

124 839 191

126 081 669

0

0

126 081 669

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

520 000

0

0

520 000

520 000

0

0

520 000

520 000

0

0

520 000

556 451

0

0

556 451

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 400 000

0

0

2 400 000

2 400 000

0

0

2 400 000

2 400 000

0

0

2 400 000

6 606 291

0

0

6 606 291

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 400 000

0

0

2 400 000

2 400 000

0

0

2 400 000

2 400 000

0

0

2 400 000

6 606 291

0

0

6 606 291

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

15 000

0

10 000

25 000

15 000

0

10 000

25 000

15 000

0

10 000

25 000

101 767

0

0

101 767

Közhatalmi bevételek

B3

2 935 000

0

10 000

2 945 000

2 935 000

0

10 000

2 945 000

2 935 000

0

10 000

2 945 000

7 264 509

0

0

7 264 509

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500 000

0

0

1 500 000

2 859 379

0

0

2 859 379

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

600 000

0

0

600 000

600 000

0

0

600 000

700 000

0

0

700 000

600 000

0

0

600 000

Tulajdonosi bevételek

B404

2 820 000

300 000

0

3 120 000

2 820 000

300 000

0

3 120 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 000 000

0

0

3 000 000

3 681 708

0

0

3 681 708

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

228

0

0

228

363

0

0

363

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

108 195

0

108 195

0

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

0

0

0

0

0

0

600 000

0

0

600 000

1 089 772

0

0

1 089 772

Működési bevételek

B4

6 920 000

300 000

0

7 220 000

6 920 000

300 000

0

7 220 000

5 908 423

0

0

5 908 423

8 339 417

0

0

8 339 417

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

131 772 888

300 000

10 000

132 082 888

131 772 888

300 000

10 000

132 082 888

133 682 614

0

10 000

133 692 614

141 685 595

0

0

141 685 595

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

17 281 283

0

0

17 281 283

17 281 283

0

0

17 281 283

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

20 585 143

0

0

20 585 143

20 585 143

0

0

20 585 143

20 585 143

0

0

20 585 143

21 533 096

0

0

21 533 096

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

20 585 143

0

0

20 585 143

20 585 143

0

0

20 585 143

37 866 426

0

0

37 866 426

38 814 379

0

0

38 814 379

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

20 585 143

0

0

20 585 143

20 585 143

0

0

20 585 143

37 866 426

0

0

37 866 426

38 814 379

0

0

38 814 379

Költségvetési bevételek

B1-B7

152 358 031

300 000

10 000

152 668 031

152 358 031

300 000

10 000

152 668 031

171 549 040

0

10 000

171 559 040

180 499 974

0

0

180 499 974

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

50 460 859

-200 000

-3 000

50 257 859

6 565 027

-200 000

-3 000

6 362 027

13 572 183

-500 000

-3 000

13 069 183

31 625 174

-500 000

-13 000

31 112 174

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-112 000 109

0

0

-112 000 109

-112 000 109

0

0

-112 000 109

-118 400 724

0

0

-118 400 724

-141 013 247

0

0

-141 013 247

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

121 000 000

0

0

121 000 000

165 082 703

0

0

165 082 703

165 082 703

0

0

165 082 703

165 082 703

0

0

165 082 703

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

121 000 000

0

0

121 000 000

165 082 703

0

0

165 082 703

165 082 703

0

0

165 082 703

165 082 703

0

0

165 082 703

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 569 532

0

0

4 569 532

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

121 000 000

0

0

121 000 000

165 082 703

0

0

165 082 703

165 082 703

0

0

165 082 703

169 652 235

0

0

169 652 235

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

121 000 000

0

0

121 000 000

165 082 703

0

0

165 082 703

165 082 703

0

0

165 082 703

169 652 235

0

0

169 652 235

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

273 358 031

300 000

10 000

273 668 031

317 440 734

300 000

10 000

317 750 734

336 631 743

0

10 000

336 641 743

350 152 209

0

0

350 152 209

2A. Melléklet

Sorkifalud ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

71 740 153

0

0

71 740 153

71 740 153

0

0

71 740 153

71 740 153

0

0

71 740 153

71 981 718

0

0

71 981 718

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

21 801 830

0

0

21 801 830

21 801 830

0

0

21 801 830

23 031 160

0

0

23 031 160

23 212 600

0

0

23 212 600

Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

4 524 000

0

0

4 524 000

4 524 000

0

0

4 524 000

4 524 000

0

0

4 524 000

6 516 236

0

0

6 516 236

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

B1132

12 182 265

0

0

12 182 265

12 182 265

0

0

12 182 265

12 182 265

0

0

12 182 265

13 142 809

0

0

13 142 809

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

694 653

0

0

694 653

1 389 306

0

0

1 389 306

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

690 780

0

0

690 780

690 780

0

0

690 780

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

112 518 248

0

0

112 518 248

112 518 248

0

0

112 518 248

115 133 011

0

0

115 133 011

119 203 449

0

0

119 203 449

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

9 399 640

0

0

9 399 640

9 399 640

0

0

9 399 640

9 399 640

0

0

9 399 640

6 571 680

0

0

6 571 680

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

121 917 888

0

0

121 917 888

121 917 888

0

0

121 917 888

124 532 651

0

0

124 532 651

125 775 129

0

0

125 775 129

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0