Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 01 - 2022. 09. 01

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.01.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148.§ (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének hozzájárulásával következőket rendeli el:

1. § Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátásokról szóló 11/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § E rendelet 2022. szeptember 1. napján lép hatályba.

1. melléklet

Intézményi térítési díjak

Óvodás étkezők

Intézményi térítési díj
Ft/adag

Tízórai

145

Ebéd

298

Uzsonna

145

Összesen

587

Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

Iskolai étkezők

Intézményi térítési díj
Ft/adag

Tízórai

172

Ebéd (napi 1 x étkező)

362

Uzsonna

172

Összesen

706

Az árak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.