Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 17- 2023. 05. 17

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.17.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételei 161.617.493 Ft-ban,

aa) működési bevételi előirányzatát 153.669.507 Ft-ban,

ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 7.947.986 Ft-ban,

b) költségvetési kiadásai előirányzatát 137.905.906 Ft-ban,

ba) működési kiadási előirányzatát 134.148.426 Ft-ban,

bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 3.757.480 Ft-ban,

c) a bevételek és kiadások főösszegét 192.240.025 Ft-ban

ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 19.521.081 Ft-ban,

cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások 4.190.506 Ft-ban,

állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Sorkifalud Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

Sorkifalud Község Önkormányzata és költségvetési szervei előirányzatai összesen

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

50 499 987

0

0

50 499 987

50 499 987

0

0

50 499 987

50 292 659

0

0

50 292 659

49 223 848

0

0

49 223 848

47 994 268

0

0

47 994 268

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

450 000

0

0

450 000

450 000

0

0

450 000

450 000

0

0

450 000

1 910 000

0

0

1 910 000

1 868 406

0

0

1 868 406

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

798 000

0

0

798 000

798 000

0

0

798 000

817 500

0

0

817 500

1 011 000

0

0

1 011 000

1 052 429

0

0

1 052 429

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

2 560 000

0

0

2 560 000

2 560 000

0

0

2 560 000

2 560 000

0

0

2 560 000

2 348 403

0

0

2 348 403

2 348 403

0

0

2 348 403

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

950 000

0

0

950 000

950 000

0

0

950 000

950 000

0

0

950 000

750 000

0

0

750 000

750 000

0

0

750 000

Egyéb költségtérítések

K1110

134 000

0

0

134 000

134 000

0

0

134 000

134 000

0

0

134 000

107 957

0

0

107 957

107 957

0

0

107 957

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

622 000

0

0

622 000

1 762 000

0

0

1 762 000

1 862 000

0

0

1 862 000

2 600 000

0

0

2 600 000

3 450 928

0

0

3 450 928

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

56 013 987

0

0

56 013 987

57 153 987

0

0

57 153 987

57 066 159

0

0

57 066 159

57 951 208

0

0

57 951 208

57 572 391

0

0

57 572 391

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 631 000

0

0

3 631 000

5 363 590

0

0

5 363 590

5 363 590

0

0

5 363 590

5 363 590

0

0

5 363 590

4 915 804

0

0

4 915 804

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 375 000

0

0

1 375 000

1 555 000

0

0

1 555 000

1 697 000

0

0

1 697 000

1 702 766

0

0

1 702 766

2 537 755

0

0

2 537 755

Egyéb külső személyi juttatások

K123

400 000

0

0

400 000

2 175 000

0

0

2 175 000

2 720 000

0

0

2 720 000

3 597 453

0

0

3 597 453

2 651 522

0

0

2 651 522

Külső személyi juttatások

K12

5 406 000

0

0

5 406 000

9 093 590

0

0

9 093 590

9 780 590

0

0

9 780 590

10 663 809

0

0

10 663 809

10 105 081

0

0

10 105 081

Személyi juttatások

K1

61 419 987

0

0

61 419 987

66 247 577

0

0

66 247 577

66 846 749

0

0

66 846 749

68 615 017

0

0

68 615 017

67 677 472

0

0

67 677 472

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 360 000

0

0

8 360 000

9 052 717

0

0

9 052 717

9 052 717

0

0

9 052 717

8 985 237

0

0

8 985 237

9 154 218

0

0

9 154 218

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 590 000

0

10 000

2 600 000

2 854 396

0

10 000

2 864 396

2 854 396

0

10 000

2 864 396

3 431 783

0

10 000

3 441 783

2 301 549

0

0

2 301 549

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 690 000

0

10 000

2 700 000

2 954 396

0

10 000

2 964 396

2 954 396

0

10 000

2 964 396

3 531 783

0

10 000

3 541 783

2 301 549

0

0

2 301 549

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 148 600

0

0

1 148 600

1 148 600

0

0

1 148 600

1 148 600

0

0

1 148 600

1 367 480

0

0

1 367 480

1 323 165

0

0

1 323 165

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

305 000

0

0

305 000

305 000

0

0

305 000

305 000

0

0

305 000

305 000

0

0

305 000

217 788

0

0

217 788

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 453 600

0

0

1 453 600

1 453 600

0

0

1 453 600

1 453 600

0

0

1 453 600

1 672 480

0

0

1 672 480

1 540 953

0

0

1 540 953

Közüzemi díjak

K331

3 230 000

0

0

3 230 000

3 230 000

0

0

3 230 000

3 230 000

0

0

3 230 000

4 000 000

0

0

4 000 000

3 247 543

0

0

3 247 543

Vásárolt élelmezés

K332

12 600 000

0

0

12 600 000

12 600 000

0

0

12 600 000

12 600 000

0

0

12 600 000

22 000 000

0

0

22 000 000

23 017 266

0

0

23 017 266

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

910 000

0

0

910 000

910 000

0

0

910 000

910 000

0

0

910 000

1 134 430

0

0

1 134 430

1 160 371

0

0

1 160 371

Közvetített szolgáltatások

K335

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

700 000

0

0

700 000

506 057

0

0

506 057

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 277 271

0

0

2 277 271

2 277 271

0

0

2 277 271

2 277 271

0

0

2 277 271

2 350 000

0

0

2 350 000

2 077 400

0

0

2 077 400

Egyéb szolgáltatások

K337

6 813 685

0

0

6 813 685

6 813 685

0

0

6 813 685

6 813 685

0

0

6 813 685

8 210 000

0

0

8 210 000

10 510 000

0

0

10 510 000

Szolgáltatási kiadások

K33

26 330 956

0

0

26 330 956

26 330 956

0

0

26 330 956

26 330 956

0

0

26 330 956

38 394 430

0

0

38 394 430

40 518 637

0

0

40 518 637

Kiküldetések kiadásai

K341

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

47 886

0

0

47 886

108 517

0

0

108 517

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

47 886

0

0

47 886

108 517

0

0

108 517

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

7 013 050

0

3 000

7 016 050

7 013 050

0

3 000

7 016 050

7 113 050

0

3 000

7 116 050

10 450 000

0

3 000

10 453 000

10 356 050

0

0

10 356 050

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

10 500

0

0

10 500

10 500

0

0

10 500

10 500

0

0

10 500

Egyéb dologi kiadások

K355

21 000

0

0

21 000

21 000

0

0

21 000

21 000

0

0

21 000

40 000

0

0

40 000

27 280

0

0

27 280

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 034 050

0

3 000

7 037 050

7 034 050

0

3 000

7 037 050

7 144 550

0

3 000

7 147 550

10 500 500

0

3 000

10 503 500

10 393 830

0

0

10 393 830

Dologi kiadások

K3

37 658 606

0

13 000

37 671 606

37 923 002

0

13 000

37 936 002

38 033 502

0

13 000

38 046 502

54 147 079

0

13 000

54 160 079

54 863 486

0

0

54 863 486

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

1 782 000

0

0

1 782 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

1 782 000

0

0

1 782 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

32 242 700

0

0

32 242 700

32 242 700

0

0

32 242 700

32 242 700

0

0

32 242 700

32 242 700

0

0

32 242 700

29 039 702

0

0

29 039 702

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

140 000

500 000

0

640 000

140 000

500 000

0

640 000

140 000

500 000

0

640 000

200 000

500 000

0

700 000

200 000

500 000

0

700 000

Tartalékok

K513

4 144 950

0

0

4 144 950

3 401 046

0

0

3 401 046

15 640 451

0

0

15 640 451

3 351 136

0

0

3 351 136

27 316 554

0

0

27 316 554

Egyéb működési célú kiadások

K5

36 527 650

500 000

0

37 027 650

35 783 746

500 000

0

36 283 746

48 023 151

500 000

0

48 523 151

35 793 836

500 000

0

36 293 836

56 556 256

500 000

0

57 056 256

Működési kiadások összesen

146 154 243

500 000

13 000

146 667 243

151 195 042

500 000

13 000

151 708 042

164 144 119

500 000

13 000

164 657 119

169 729 169

500 000

13 000

170 242 169

190 033 432

500 000

0

190 533 432

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

327 400

0

0

327 400

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

883 189

0

0

883 189

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

231 000

0

0

231 000

231 000

0

0

231 000

231 000

0

0

231 000

241 000

0

0

241 000

326 859

0

0

326 859

Beruházások

K6

1 331 000

0

0

1 331 000

1 331 000

0

0

1 331 000

1 331 000

0

0

1 331 000

1 341 000

0

0

1 341 000

1 537 448

0

0

1 537 448

Ingatlanok felújítása

K71

3 937 008

0

0

3 937 008

3 937 008

0

0

3 937 008

3 937 008

0

0

3 937 008

3 937 008

0

0

3 937 008

1 157 040

0

0

1 157 040

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 062 992

0

0

1 062 992

1 062 992

0

0

1 062 992

1 062 992

0

0

1 062 992

1 062 992

0

0

1 062 992

1 062 992

0

0

1 062 992

Felújítások

K7

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

2 220 032

0

0

2 220 032

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

6 331 000

0

0

6 331 000

6 331 000

0

0

6 331 000

6 331 000

0

0

6 331 000

6 341 000

0

0

6 341 000

3 757 480

0

0

3 757 480

Költségvetési kiadások

K1-K8

152 485 243

500 000

13 000

152 998 243

157 526 042

500 000

13 000

158 039 042

170 475 119

500 000

13 000

170 988 119

176 070 169

500 000

13 000

176 583 169

193 790 912

500 000

0

194 290 912

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

157 054 775

500 000

13 000

157 567 775

162 095 574

500 000

13 000

162 608 574

175 044 651

500 000

13 000

175 557 651

180 639 701

500 000

13 000

181 152 701

198 360 444

500 000

0

198 860 444

2A. Melléklet

Sorkifalud Község Önkormányzata előirányzatai

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

14 750 000

0

0

14 750 000

14 750 000

0

0

14 750 000

14 750 000

0

0

14 750 000

14 750 000

0

0

14 750 000

14 288 499

0

0

14 288 499

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

450 000

0

0

450 000

450 000

0

0

450 000

450 000

0

0

450 000

450 000

0

0

450 000

408 406

0

0

408 406

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

60 697

0

0

60 697

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

15 200 000

0

0

15 200 000

15 200 000

0

0

15 200 000

15 300 000

0

0

15 300 000

15 300 000

0

0

15 300 000

14 757 602

0

0

14 757 602

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 631 000

0

0

3 631 000

5 363 590

0

0

5 363 590

5 363 590

0

0

5 363 590

5 363 590

0

0

5 363 590

4 915 804

0

0

4 915 804

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 255 000

0

0

1 255 000

1 255 000

0

0

1 255 000

1 255 000

0

0

1 255 000

1 255 000

0

0

1 255 000

1 254 109

0

0

1 254 109

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

328 853

0

0

328 853

Külső személyi juttatások

K12

5 186 000

0

0

5 186 000

6 918 590

0

0

6 918 590

6 918 590

0

0

6 918 590

6 918 590

0

0

6 918 590

6 498 766

0

0

6 498 766

Személyi juttatások

K1

20 386 000

0

0

20 386 000

22 118 590

0

0

22 118 590

22 218 590

0

0

22 218 590

22 218 590

0

0

22 218 590

21 256 368

0

0

21 256 368

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 860 000

0

0

2 860 000

3 085 237

0

0

3 085 237

3 085 237

0

0

3 085 237

3 085 237

0

0

3 085 237

2 898 661

0

0

2 898 661

Szakmai anyagok beszerzése

K311

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 490 000

0

10 000

2 500 000

2 490 000

0

10 000

2 500 000

2 490 000

0

10 000

2 500 000

2 490 000

0

10 000

2 500 000

1 800 000

0

0

1 800 000

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 590 000

0

10 000

2 600 000

2 590 000

0

10 000

2 600 000

2 590 000

0

10 000

2 600 000

2 590 000

0

10 000

2 600 000

1 800 000

0

0

1 800 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

603 000

0

0

603 000

603 000

0

0

603 000

603 000

0

0

603 000

753 000

0

0

753 000

708 685

0

0

708 685

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

305 000

0

0

305 000

305 000

0

0

305 000

305 000

0

0

305 000

305 000

0

0

305 000

217 788

0

0

217 788

Kommunikációs szolgáltatások

K32

908 000

0

0

908 000

908 000

0

0

908 000

908 000

0

0

908 000

1 058 000

0

0

1 058 000

926 473

0

0

926 473

Közüzemi díjak

K331

3 230 000

0

0

3 230 000

3 230 000

0

0

3 230 000

3 230 000

0

0

3 230 000

4 000 000

0

0

4 000 000

3 247 543

0

0

3 247 543

Vásárolt élelmezés

K332

12 600 000

0

0

12 600 000

12 600 000

0

0

12 600 000

12 600 000

0

0

12 600 000

22 000 000

0

0

22 000 000

23 017 266

0

0

23 017 266

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

610 000

0

0

610 000

610 000

0

0

610 000

610 000

0

0

610 000

800 000

0

0

800 000

825 941

0

0

825 941

Közvetített szolgáltatások

K335

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

700 000

0

0

700 000

506 057

0

0

506 057

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

800 000

0

0

800 000

800 000

0

0

800 000

800 000

0

0

800 000

1 100 000

0

0

1 100 000

827 400

0

0

827 400

Egyéb szolgáltatások

K337

6 160 000

0

0

6 160 000

6 160 000

0

0

6 160 000

6 160 000

0

0

6 160 000

7 760 000

0

0

7 760 000

10 060 000

0

0

10 060 000

Szolgáltatási kiadások

K33

23 900 000

0

0

23 900 000

23 900 000

0

0

23 900 000

23 900 000

0

0

23 900 000

36 360 000

0

0

36 360 000

38 484 207

0

0

38 484 207

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 631

0

0

60 631

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 631

0

0

60 631

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 643 050

0

3 000

6 646 050

6 643 050

0

3 000

6 646 050

6 643 050

0

3 000

6 646 050

10 000 000

0

3 000

10 003 000

9 846 050

0

0

9 846 050

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

10 500

0

0

10 500

10 500

0

0

10 500

10 500

0

0

10 500

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

0

0

20 000

20 000

0

0

20 000

20 000

0

0

20 000

40 000

0

0

40 000

27 280

0

0

27 280

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 663 050

0

3 000

6 666 050

6 663 050

0

3 000

6 666 050

6 673 550

0

3 000

6 676 550

10 050 500

0

3 000

10 053 500

9 883 830

0

0

9 883 830

Dologi kiadások

K3

34 061 050

0

13 000

34 074 050

34 061 050

0

13 000

34 074 050

34 071 550

0

13 000

34 084 550

50 058 500

0

13 000

50 071 500

51 155 141

0

0

51 155 141

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

1 782 000

0

0

1 782 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

2 188 000

0

0

2 188 000

1 782 000

0

0

1 782 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

32 242 700

0

0

32 242 700

32 242 700

0

0

32 242 700

32 242 700

0

0

32 242 700

32 242 700

0

0

32 242 700

29 039 702

0

0

29 039 702

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

140 000

500 000

0

640 000

140 000

500 000

0

640 000

140 000

500 000

0

640 000

200 000

500 000

0

700 000

200 000

500 000

0

700 000

Tartalékok

K513

4 144 950

0

0

4 144 950

3 401 046

0

0

3 401 046

15 640 451

0

0

15 640 451

3 351 136

0

0

3 351 136

27 316 554

0

0

27 316 554

Egyéb működési célú kiadások

K5

36 527 650

500 000

0

37 027 650

35 783 746

500 000

0

36 283 746

48 023 151

500 000

0

48 523 151

35 793 836

500 000

0

36 293 836

56 556 256

500 000

0

57 056 256

Működési kiadások összesen

96 022 700

500 000

13 000

96 535 700

97 236 623

500 000

13 000

97 749 623

109 586 528

500 000

13 000

110 099 528

113 344 163

500 000

13 000

113 857 163

133 648 426

500 000

0

134 148 426

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

327 400

0

0

327 400

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

1 100 000

0

0

1 100 000

883 189

0

0

883 189

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

231 000

0

0

231 000

231 000

0

0

231 000

231 000

0

0

231 000

241 000

0

0

241 000

326 859

0

0

326 859

Beruházások

K6

1 331 000

0

0

1 331 000

1 331 000

0

0

1 331 000

1 331 000

0

0

1 331 000

1 341 000

0

0

1 341 000

1 537 448

0

0

1 537 448

Ingatlanok felújítása

K71

3 937 008

0

0

3 937 008

3 937 008

0

0

3 937 008

3 937 008

0

0

3 937 008

3 937 008

0

0

3 937 008

1 157 040

0

0

1 157 040

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 062 992

0

0

1 062 992

1 062 992

0

0

1 062 992

1 062 992

0

0

1 062 992

1 062 992

0

0

1 062 992

1 062 992

0

0

1 062 992

Felújítások

K7

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

5 000 000

0

0

5 000 000

2 220 032

0

0

2 220 032

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

6 331 000

0

0

6 331 000

6 331 000

0

0

6 331 000

6 331 000

0

0

6 331 000

6 341 000

0

0

6 341 000

3 757 480

0

0

3 757 480

Költségvetési kiadások

K1-K8

102 353 700

500 000

13 000

102 866 700

103 567 623

500 000

13 000

104 080 623

115 917 528

500 000

13 000

116 430 528

119 685 163

500 000

13 000

120 198 163

137 405 906

500 000

0

137 905 906

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

4 569 532

0

0

4 569 532

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

49 764 587

0

0

49 764 587

49 764 587

0

0

49 764 587

49 764 587

0

0

49 764 587

49 764 587

0

0

49 764 587

49 764 587

0

0

49 764 587

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

54 334 119

0

0

54 334 119

54 334 119

0

0

54 334 119

54 334 119

0

0

54 334 119

54 334 119

0

0

54 334 119

54 334 119

0

0

54 334 119

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

54 334 119

0

0

54 334 119

54 334 119

0

0

54 334 119

54 334 119

0

0

54 334 119

54 334 119

0

0

54 334 119

54 334 119

0

0

54 334 119

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

156 687 819

500 000

13 000

157 200 819

157 901 742

500 000

13 000

158 414 742

170 251 647

500 000

13 000

170 764 647

174 019 282

500 000

13 000

174 532 282

191 740 025

500 000

0

192 240 025

2B. Melléklet

Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal előirányzata

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

35 749 987

0

0

35 749 987

35 749 987

0

0

35 749 987

35 542 659

0

0

35 542 659

34 473 848

0

0

34 473 848

33 705 769

0

0

33 705 769

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 460 000

0

0

1 460 000

1 460 000

0

0

1 460 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

798 000

0

0

798 000

798 000

0

0

798 000

817 500

0

0

817 500

1 011 000

0

0

1 011 000

1 052 429

0

0

1 052 429

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

2 560 000

0

0

2 560 000

2 560 000

0

0

2 560 000

2 560 000

0

0

2 560 000

2 348 403

0

0

2 348 403

2 348 403

0

0

2 348 403

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

950 000

0

0

950 000

950 000

0

0

950 000

950 000

0

0

950 000

750 000

0

0

750 000

750 000

0

0

750 000

Egyéb költségtérítések

K1110

134 000

0

0

134 000

134 000

0

0

134 000

134 000

0

0

134 000

107 957

0

0

107 957

107 957

0

0

107 957

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

622 000

0

0

622 000

1 762 000

0

0

1 762 000

1 762 000

0

0

1 762 000

2 500 000

0

0

2 500 000

3 390 231

0

0

3 390 231

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

40 813 987

0

0

40 813 987

41 953 987

0

0

41 953 987

41 766 159

0

0

41 766 159

42 651 208

0

0

42 651 208

42 814 789

0

0

42 814 789

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

120 000

0

0

120 000

300 000

0

0

300 000

442 000

0

0

442 000

447 766

0

0

447 766

1 283 646

0

0

1 283 646

Egyéb külső személyi juttatások

K123

100 000

0

0

100 000

1 875 000

0

0

1 875 000

2 420 000

0

0

2 420 000

3 297 453

0

0

3 297 453

2 322 669

0

0

2 322 669

Külső személyi juttatások

K12

220 000

0

0

220 000

2 175 000

0

0

2 175 000

2 862 000

0

0

2 862 000

3 745 219

0

0

3 745 219

3 606 315

0

0

3 606 315

Személyi juttatások

K1

41 033 987

0

0

41 033 987

44 128 987

0

0

44 128 987

44 628 159

0

0

44 628 159

46 396 427

0

0

46 396 427

46 421 104

0

0

46 421 104

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 500 000

0

0

5 500 000

5 967 480

0

0

5 967 480

5 967 480

0

0

5 967 480

5 900 000

0

0

5 900 000

6 255 557

0

0

6 255 557

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

100 000

0

0

100 000

364 396

0

0

364 396

364 396

0

0

364 396

941 783

0

0

941 783

501 549

0

0

501 549

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

100 000

0

0

100 000

364 396

0

0

364 396

364 396

0

0

364 396

941 783

0

0

941 783

501 549

0

0

501 549

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

545 600

0

0

545 600

545 600

0

0

545 600

545 600

0

0

545 600

614 480

0

0

614 480

614 480

0

0

614 480

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kommunikációs szolgáltatások

K32

545 600

0

0

545 600

545 600

0

0

545 600

545 600

0

0

545 600

614 480

0

0

614 480

614 480

0

0

614 480

Közüzemi díjak

K331

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

334 430

0

0

334 430

334 430

0

0

334 430

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 477 271

0

0

1 477 271

1 477 271

0

0

1 477 271

1 477 271

0

0

1 477 271

1 250 000

0

0

1 250 000

1 250 000

0

0

1 250 000

Egyéb szolgáltatások

K337

653 685

0

0

653 685

653 685

0

0

653 685

653 685

0

0

653 685

450 000

0

0

450 000

450 000

0

0

450 000

Szolgáltatási kiadások

K33

2 430 956

0

0

2 430 956

2 430 956

0

0

2 430 956

2 430 956

0

0

2 430 956

2 034 430

0

0

2 034 430

2 034 430

0

0

2 034 430

Kiküldetések kiadásai

K341

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

47 886

0

0

47 886

47 886

0

0

47 886

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

150 000

0

0

150 000

47 886

0

0

47 886

47 886

0

0

47 886

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

370 000

0

0

370 000

370 000

0

0

370 000

470 000

0

0

470 000

450 000

0

0

450 000

510 000

0

0

510 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

1 000

0

0

1 000

1 000

0

0

1 000

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

371 000

0

0

371 000

371 000

0

0

371 000

471 000

0

0

471 000

450 000

0

0

450 000

510 000

0

0

510 000

Dologi kiadások

K3

3 597 556

0

0

3 597 556

3 861 952

0

0

3 861 952

3 961 952

0

0

3 961 952

4 088 579

0

0

4 088 579

3 708 345

0

0

3 708 345

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

K513

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési kiadások összesen

50 131 543

0

0

50 131 543

53 958 419

0

0

53 958 419

54 557 591

0

0

54 557 591

56 385 006

0

0

56 385 006

56 385 006

0

0

56 385 006

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

K6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

50 131 543

0

0

50 131 543

53 958 419

0

0

53 958 419

54 557 591

0

0

54 557 591

56 385 006

0

0

56 385 006

56 385 006

0

0

56 385 006

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

50 131 543

0

0

50 131 543

53 958 419

0

0

53 958 419

54 557 591

0

0

54 557 591

56 385 006

0

0

56 385 006

56 385 006

0

0

56 385 006

2. melléklet a 2/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Sorkifalud Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

Sorkifalud és költségvetési szervei előirányzatai összesen

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

66 242 067

0

0

66 242 067

66 242 067

0

0

66 242 067

66 242 067

0

0

66 242 067

66 242 067

0

0

66 242 067

66 242 067

0

0

66 242 067

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

27 314 700

0

0

27 314 700

27 314 700

0

0

27 314 700

27 314 700

0

0

27 314 700

28 418 182

0

0

28 418 182

30 030 860

0

0

30 030 860

Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

9 830 300

0

0

9 830 300

9 830 300

0

0

9 830 300

9 830 300

0

0

9 830 300

9 921 830

0

0

9 921 830

10 187 719

0

0

10 187 719

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

B1132

14 348 752

0

0

14 348 752

13 604 848

0

0

13 604 848

13 604 848

0

0

13 604 848

14 791 159

0

0

14 791 159

18 447 617

0

0

18 447 617

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

2 270 000

0

0

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

1 957 827

0

0

1 957 827

2 040 656

0

0

2 040 656

2 124 958

0

0

2 124 958

2 292 088

0

0

2 292 088

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

874 800

0

0

874 800

2 161 994

0

0

2 161 994

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

120 005 819

0

0

120 005 819

121 219 742

0

0

121 219 742

121 302 571

0

0

121 302 571

124 642 996

0

0

124 642 996

131 632 345

0

0

131 632 345

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8 200 000

0

0

8 200 000

12 026 876

0

0

12 026 876

12 626 048

0

0

12 626 048

14 448 462

0

0

14 448 462

15 111 180

0

0

15 111 180

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

128 205 819

0

0

128 205 819

133 246 618

0

0

133 246 618

133 928 619

0

0

133 928 619

139 091 458

0

0

139 091 458

146 743 525

0

0

146 743 525

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0