Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 18- 2023. 05. 18

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.18.

Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez4

3. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez5

4. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez6

5. melléklet a 4/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez7

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.