Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2020. (VI.30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

Hatályos: 2020. 07. 01
a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2020. (VI. …..) önkormányzati rendelete
a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint
a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól, valamint
az azokért fizetendő díjak mértékéről
Az önkormányzat által megalkotott rendeletek vonatkozásában, azok hatályosulását a jegyző folyamatosan Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendeletében szabályozta a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályait, valamint az azokért fizetendő díjak mértékét. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Aetv.) 96. §-a alapján a nem megyeszékhely, illetve járásszékhely városok és a községek önkormányzatai a következőket szabályozhatják az önkormányzati rendeletükben:
- a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályai,
- a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke.
Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. november 14. napján tartott együttes ülésén arról döntött, hogy a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalból kiválnak és 2020. január 1. napjával új közös önkormányzati hivatalt alakítanak. Ennek megfelelően 2020. január 1. napjával létrejött a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal. Az önkormányzat által megalkotott rendeletek vonatkozásában, azok hatályosulását a jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri, melynek eredményeként javaslatot tesz a rendeletalkotásra feljogosított képviselő-testületnek a rendelet módosítására, esetlegesen hatályon kívül helyezésére. Miután a 6/2015. (IV. 1.) önkormányzati rendelet a fentiek figyelembevételével felülvizsgálatra került, megállapítást nyert, hogy célszerűbb az önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új önkormányzati rendelet megalkotása. A fentieknek megfelelően elkészítettük az önkormányzati rendelet tervezetét, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Sorkifalud, 2020. június 19.


Erős Zoltán
polgármester sk.


Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.