Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020. (I.29.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sorkifalud község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 01
Sorkifalud község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2020. (I…...) önkormányzati rendelettervezetéhez
Sorkifalud község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2009. (IX. 16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A Sorok Inert Hulladékhasznosító Kft. (9700 Szombathely, Nádasdy F. u. 32.) levélben kereste meg Sorkifalud Község Önkormányzatát, mely szerint a Sorkifalud 0287/9., 0287/11., 0287/13. és 0287/10. helyrajzi számú ingatlanok tekintetében a jövőben beruházást kíván megvalósítani. A cég ennek érdekében kezdeményezte a Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének Sorkifalud község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2009. (IX. 16.) önkormányzati rendelet módosítását, hogy az érintett ingatlanok besorolása a rendezési tervben hulladékkezelő, hulladékhasznosító területként kerüljön megjelölésre. A Sorok Inert Hulladékhasznosító Kft. kérelmében vállalta a településrendezési eszközök módosításának költségét. Sorkifalud Község Önkormányzata a településrendezési eszközök módosításának elkészítésére a Rápli Építésziroda 1996 Kft-t, mint Tervezőt tudja megjelölni, tekintettel arra is, hogy az önkormányzat településrendezési eszközét ezen Kft. készítette 2009. évben és a módosítást 2016. évben.
Sorkifalud Község Önkormányzata a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban semminemű költséget nem vállal, ezáltal pénzügyi kötelezettség nem terheli. Az állami főépítész záró szakmai véleményében a módosítás ellen kifogást nem emelt.
Sorkifalud, 2020. január 23.

Erős Zoltán
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.