Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendeletének indokolása

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 07 10:00
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2022. (…..) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 17. napján alkotta meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendeletét. Az önkormányzati rendeletben – a 2019 decemberében kötött közszolgáltatói szerződés alapján – 2020. január 1. napjától 2025. december 31. napjáig a Vasi Ja-Sa Kft. (9935 Szőce, Petőfi S. u. 7.) látja el a közszolgáltatást. A Vasi Ja-Sa Kft. ügyvezetője jelezte, hogy a szerződés megkötése óta eltelt időben történt két infláció és két minimálbér emelés, illetve a gépjárművet csak piaci áron tudja a cég 2022 májusától tankolni. Erre tekintettel szükséges az ügyvezető javaslata alapján a közszolgáltatási díj megemelése, amelyre 2022. július 1. napjától 4.000 Ft + Áfa/m3 díjtételt javasol. Az önkormányzat illetékességi területéről 2020. január 1. napja óta ugyan nem történt a Vasi Ja-Sa Kft. részéről közszolgálati tevékenység, szállítás, azonban szükséges közszolgáltatási szerződés megléte. Erre tekintettel javaslom, hogy a meglévő, hatályos közszolgáltatási szerződés 4. pontja kerüljön módosításra és a nettó szállítási és áramtalanítási díj 4.000 Ft + Áfa/m3 értékben megjelölésre, valamint az önkormányzati rendelet 1. melléklete módosításra az alkalmazott díjtételre vonatkozóan 2022. július 1. napjától. A fentieket figyelembe véve a hatályban lévő 14/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete módosításra kerül.
Sorkifalud, 2022. június 30.

Erős Zoltán
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.