Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 11

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.11.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2022. (…...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló
Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 29/A. §, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontja, illetve a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése. A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek változása
Működési célú támogatások bevételei + 3.340.425 Ft
Működési bevételek + 427.210 Ft
Összes változás: +3.767.635 Ft
Kiadások:
Dologi kiadások + 15.986.950 Ft
Működési kiadás és tartalék - 12.229.315 Ft
Beruházás + 10.000 Ft
Összes változás: + 3.767.635 Ft
Sorkifalud, 2022. október 26.

Erős Zoltán
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.