Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról

Hatályos: 2023. 01. 01

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (….) önkormányzati rendelettervezethez
a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról
A helyi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátása érdekében biztosítja a feladat ellátáshoz szükséges fedezetet. A költségvetés elfogadásáig a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet alapján és a magasabb szintű jogszabályi előírások betartásával és betartatásával biztosítható a településműködtetés. Az önkormányzat az átmeneti gazdálkodáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat e rendeletében biztosítja. A rendelettervezet biztosítja továbbá az előirányzatokon belül gazdálkodást a költségvetés elfogadásáig. A rendelet megalkotásának elmaradása működésképtelen helyzetet generálhat az ASP szakrendszerben rendelkezésre bocsátott és előirányzat rögzítés hiánya miatt.
Sorkifalud, 2022. november 2.

Erős Zoltán
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.